Wat is het beste resveratrol supplement? Wat zegt de wetenschap?

beste resveratrol supplement

Het beste resveratrol supplement is wetenschappelijk onderbouwd

Resveratrol supplementen bij de drogisterij leveren vaak niet het gewenste effect. Dit ligt aan verschillende factoren, waaronder de dosering en gebruikte formule. In dit artikel lichten we toe waarom onze resveratrol supplementen het beste resveratrol supplement zijn in hun categorie. Hierbij wordt het synergistische effect van de ingrediënten van Strong Heart en ResveraShield nader onderzocht.

Resveratrol supplementen worden doorgaans slecht opgenomen in de bloedbaan

Biobeschikbaarheid staat voor de mate waarin een middel ook daadwerkelijk in de bloedbaan terecht komt. Dit betekent dat wanneer een middel dat direct in de bloedbaan wordt ingespoten, de biobeschikbaarheid 100% is. De biobeschikbaarheid van resveratrol is normaliter vrij laag, omdat resveratrol snel door het lichaam wordt afgebroken. Piperine kan helpen om de afbraak van resveratrol door het lichaam te vertragen en zo de opname in de bloedbaan te verbeteren. 

Het beste resveratrol supplement bestaat uit een volledige formule

Resveratrol is een zogenaamde polyfenol, dit is de benaming voor een groep plantaardige stofjes met een bepaalde chemische verbinding. Naast resveratrol zijn er nog andere polyfenolen, die een vergelijkbare werking hebben. Deze polyfenolen kunnen dankzij hun vergelijkbare structuur, de effectiviteit en opname van resveratrol versterken. Enkele voorbeelden van dergelijke polyfenolen zijn; pterostilbeen, quercetine, druivenpitextract, curcumine en EGCG. De laatste twee hiervan vind je terug in ons product Bright Mind, wat dit product een uitstekende toevoeging maakt op onze resveratrol supplementen.

beste resveratrol biobeschikbaarheid
Van doorsnee resveratrol supplementen komt slechts 20% resveratrol in de bloedbaan terecht

 

Tot slot kan de effectiviteit van resveratrol versterkt worden door toevoeging van een NAD+ precursor als niacinamide. Resveratrol leidt tot deacytelase van mitochondriën, waardoor onze lichaamscellen meer energie kunnen leveren in de vorm van ATP. Dit maakt lichaamscellen een stuk weerbaarder voor stressoren als bijvoorbeeld een virale infectie. 

Het beste resveratrol supplement bevat biobeschikbaarheid versterkers

De biobeschikbaarheid van resveratrol is doorgaans vrij laag, omdat resveratrol snel door het lichaam wordt afgebroken. Piperine kan helpen deze afbraak te vertragen (1).

Zo werd in een onderzoek gevonden dat wanneer 10 mg piperine wordt toegevoegd aan 100 mg trans-resveratrol, de totale blootstelling (AUC) aan resveratrol met 229% stijgt (2). Niet alleen de totale blootstelling aan resveratrol, maar ook de serumconcentratie (Cmax) steeg aanzienlijk. Zo was de serumconcentratie van resveratrol met piperine maar liefst 1544% hoger, in vergelijking met behandeling van 100 mg resveratrol zonder toevoeging van piperine. In recentelijk onderzoek bij ratten werd een vergelijkbaar effect gevonden van suppletie met resveratrol in combinatie met piperine, ten opzichte van suppletie met alleen resveratrol (3).

Voor onze formules maken we gebruik van gepatenteerde piperine, onder de naam BioPerine®. Toevoeging van BioPerine® is een vrij betaalbare, eerste stap in het verhogen van de biobeschikbaarheid van resveratrol. Daarom wordt BioPerine® gebruikt om de biobeschikbaarheid te verhogen in zowel ResveraShield als Strong Heart. BioPerine® bevordert tevens ook de opname van quercetine (4). 

beste resveratrol supplement zwarte peper
BioPerine® is een gepatenteerde vorm van Piperine, een bestandsdeel van zwarte peper.


Pterostilbeen is een krachtige polyfenol die verwant is aan resveratrol

De chemische structuur en het effect van pterostilbeen en resveratrol komen sterk overeen. Zowel pterostilbeen als resveratrol hebben een sterke ontstekingsremmende en antivirale werking. Hiernaast zijn beide middelen in staat de bloed-brein barrière te passeren, waardoor beide middelen ook in de hersenen actief zijn. 

Waarin verschilt pterostilbeen van resveratrol?

Wat pterostilbeen onderscheidt van resveratrol is een aanzienlijk hogere biobeschikbaarheid. Pterostilbeen heeft doorgaans een biobeschikbaarheid van 95% ten opzichte van een biobeschikbaarheid van 20% van resveratrol (5). Pterostilbeen wordt dus bijna 5 keer beter opgenomen in de bloedbaan, dan resveratrol. Niet alleen heeft pterostilbeen een hogere bioschikbaarheid, het blijft ook langer aanwezig in de bloedbaan. Zo werd in hetzelfde onderzoek gevonden dat resveratrol een halfwaardetijd heeft van 14 minuten, in vergelijking met een halfwaardetijd van 105 minuten van pterostilbeen. De halfwaardetijd, de tijd waarin een middel in de bloedbaan halveert, is een indicatie voor de stabiliteit van een middel. Pterostilbeen wordt dus niet alleen beter opgenomen in de bloedbaan, maar is ook nog eens zo’n 7 maal stabieler dan resveratrol.

pterostilbeen en resveratrol chemische structuur
De chemische structuur van resveratrol (A) lijkt sterk op dat van pterostilbeen (B). (4)

Waarom een supplement met resveratrol én pterostilbeen?

 

Onlangs werd een meta-analyse gepubliceerd waarbij de effectiviteit van de middelen werd vergeleken (6). Uit deze analyse bleek dat pterostilbeen op celniveau vaak leidt tot grotere effecten, dan resveratrol. Zo bleek pterostilbeen een krachtigere antivirale, antioxidatieve, anti-androgene, anti-inflammatoire en neuroprotectieve werking te hebben. Waarom dan niet alleen pterostilbeen, als dit middel effectiever is dan resveratrol? Dit doen we wegens het synergisme tussen beide ingrediënten. Het komt vaker voor dat voedingscomponenten die in de natuur samen voorkomen, beter tot hun recht komen wanneer deze voedingsmiddelen in hun totaal genuttigd worden. Resveratrol en pterostilbeen komen vaak samen voor in de natuur (7). Dit is dan ook één van de redenen dat het effect van de combinatie van beide ingrediënten veelvuldig is onderzocht.

 

In één zo’n onderzoek werd middels een experiment de antioxidatieve capaciteit onderzocht van resveratrol, quercetine en pterostilbeen (8). Hierbij werd de antioxidatieve capaciteit van de ingrediënten onderling vergeleken én werd gekeken hoe effectief de middelen zijn wanneer deze worden gecombineerd. Voor het onderzoek werden rode, menselijke bloedcellen in glas gecultiveerd met vrije radicalen (AAPH). Om de antioxidatieve capaciteit van de middelen te bepalen werd gekeken of de verschillende middelen effectief het glutathion gehalte in de cel konden behouden, na blootstelling aan vrije radicalen. Glutathion is een belangrijke antioxidant die het lichaam zelf aan kan maken en welke voorkomt in vrijwel elke cel in ons lichaam.

beste resveratrol opc pterostilbeen
Componenten van voedingsmiddelen zijn vaak effectiever in combinatie.

 

Alhoewel pterostilbeen, quercetine en resveratrol effectief bleken in het behouden van het glutathion gehalte na blootstelling aan vrije radicalen (AAPH), bleek resveratrol hierin het effectiefst. Dit is een indicatie dat resveratrol misschien net zo effectief kan zijn als pterostilbeen, mits de biobeschikbaarheid hoog genoeg is. Nog interessanter is dat er een synergistisch effect werd gevonden tussen resveratrol en pterostilbeen én resveratrol en quercetine. Dit effect liet zien dat zowel resveratrol en pterostilbeen als resveratrol en quercetine samen effectiever zijn in het behouden van glutathione, dan dezelfde totale hoeveelheid van slechts één van deze middelen. 

Quercetine versterkt de werking van resveratrol en pterostilbeen

Quercetine komt net als resveratrol en pterostilbeen voor in verschillende bessen. Alhoewel in het onderzoek dat in de vorige paragraaf besproken is geen synergistisch (wel een additief) effect werd gevonden voor pterostilbeen en quercetine, werd in ander onderzoek wel degelijk een synergistisch effect gevonden (9). Voor dit onderzoek werd melanoom van muizen in glas (buiten het lichaam, in vitro) gecultiveerd. Vervolgens werden de cellen blootgesteld aan resveratrol, pterostilbeen en quercetine en combinaties van twee van deze componenten. In tabel 1. is te zien hoeveel procent van de tumorcellen nog actief was, na blootstelling aan de verschillende condities in het experiment. 

 

resveratrol quercetine pterostilbeen synergisme
Tabel 1: Weergave van het aantal tumorcellen dat hun functie behoudt, na blootstelling aan één van de volgende condities: controle, resveratrol, pterostilbeen, quercetine, resveratrol + pterostilbeen, resveratrol + quercetine, pterostilbeen + quercetine. *Geeft significante waarden aan. (8)

De resultaten van het experiment laten zien dat de middelen in combinatie effectiever zijn in het bestrijden van melanoom in vitro, dan wanneer de ingrediënten los van elkaar gebruikt worden. Dit geldt voor zowel resveratrol en pterostilbeen, resveratrol en quercetine én pterostilbeen en quercetine. De combinatie van alledrie, is helaas niet in dit experiment onderzocht. 

 

Druivenpitextract (OPC) versterkt de werking van resveratrol, quercetine en pterostilbeen

 

Druivenpitextract is een goede bron van zogenaamde oligomerisch proanthocyanidine, ofwel OPC. Net als pterostilbeen, quercetine en resveratrol, is ook OPC een phytonutriënt die aangemaakt wordt door onder andere druiven. Een phytonutriënt is een bestandsdeel dat door planten wordt aangemaakt als reactie op schimmels, bacteriën en virussen. Van OPC is bekend dat de antioxidatieve werking ongeveer 50 keer zo sterk als die vitamine E (10). 

Om de synergistische werking van druivenpitextract en resveratrol te onderzoeken werd onderzocht hoe effectief beide middelen zijn in het bewerkstelligen van apoptose (voorgeprogrammeerde celdood) in menselijke darmkankercellen (11). In het experiment werden resveratrol en druivenpitextract afzonderlijk en in combinatie gebruikt. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat resveratrol en druivenpitextract in combinatie beter worden opgenomen in de bloedbaan én dat de combinatie ook leidt tot meer apoptose van menselijke darmkankercellen, dan wanneer de middelen los van elkaar worden gebruikt. Hierbij was een combinatie van 27 micromolar resveratrol en 35 micromolar effectiever dan 100 micromolar resveratrol of 100 micromolar druivenpitextract. Bij gebruik van 62 micromolar kon dus al hetzelfde resultaat bereikt worden, als met 100 micromolar van één van beide ingrediënten!

Alhoewel het synergistische effect van quercetine en pterostilbeen met OPC niet onderzocht is, is het wegens de vergelijkbare structuur aannemelijk dat ook tussen die ingrediënten van een synergistisch effect bestaat.

 

Vitamine B3 ondersteunt resveratrol, pterostilbeen en quercetine

Resveratrol (maar ook pterostilbeen en quercetine) beschermen de lichaamscellen door middel van deacetylase, hiervoor maakt resveratrol gebruik van NAD+. Hoe dit proces precies werkt, wordt in ons blog het best uitgelegd. NAD+ is een co-enzym dat functioneert als elektronendrager, het is zo belangrijk dat ons lichaam nog geen minuut zonder kan. Helaas zien we bij ouderen vaak dat het NAD+ gehalte zo laag is, dat dit gezondheidsrisico’s met zich meebrengt (12).

Niacinamide is een vorm van B3 en tevens een precursor van NAD+, Lichaamscellen functioneren beter bij een lagere verhouding aan acetyl (13). Dit maakt deacetylase een belangrijk proces voor gezonde celhuishouding. Door suppletie met niacinamide, heeft resveratrol snel toegang tot NAD+, waardoor resveratrol op grotere schaal lichaamscellen kan beschermen tegen oxidatie. Zie afbeelding 1 voor een weergave van de rol van NAD+ in deacytelase van eiwitten door resveratrol en pterostilbeen.

effect resveratrol pterostilbeen mitochondriën
Afbeelding 1.: Weergave van het pad dat resveratrol bewandelt voor uitvoer van deacetylase activiteiten

Door toevoeging van niacinamide kan het lichaam makkelijker NAD+ aanmaken. Resveratrol, pterostilbeen en quercetine kunnen deze NAD+ vervolgens direct gebruiken voor hun deacytelase activiteit.

Conclusie: het beste resveratrol supplement is een synergistische formule

Met een synergistische werking, wordt bedoeld dat ingrediënten in combinatie krachtiger zijn dan wanneer dezelfde dosering van één van de ingrediënten los wordt gebruikt. Er zijn tal van onderzoeken te vinden die aantonen dat de ingrediënten die gebruikt worden in onze formules een synergistische werking hebben. Een aantal hiervan hebben we in dit artikel besproken.

Onze formules worden met zorg samengesteld op basis van de meest recente wetenschappelijke literatuur. Hierbij staan effectiviteit en veiligheid hoog in het vaandel. Het resultaat zijn een aantal ongeëvenaarde formules die misschien niet de goedkoopste zijn, maar waarvan we wel overtuigd zijn dat dit veruit de beste voedingssupplementen zijn in de desbetreffende categorie.

Vergelijk bijvoorbeeld Strong Heart met een willekeurig resveratrol supplement van 50 mg. Alleen al de pterostilbeen content in Strong Heart van 100 mg, is al 9,5 keer zo sterk als dat potje met 50 mg resveratrol die je bij de drogisterij koopt. Hierbij is nog niet eens rekening gehouden met de additieve werking van andere gebruikte ingrediënten, laat staan de synergistische werking hiervan!

Het beste resveratrol supplement vind je bij Elixir Life:

 • resveratrol kopen

  ResveraShield: synergistisch resveratrol supplement

  49,99
  In winkelmand
  resveratrol kopen

  ResveraShield: synergistisch resveratrol supplement

  49,99

  ✓ Goed voor de weerstand

  ✓ Met 200 mg trans-resveratrol

  ✓ Versterkt met Bioperine© en niacinamide

  ✓ Beschermt tegen ouderdomsverschijnselen

  Op voorraad

  Beoordelingen

  Er zijn nog geen beoordelingen.

  Wees de eerste om “ResveraShield: synergistisch resveratrol supplement” te beoordelen

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 • pterostilbeen kopen

  Strong Heart v2: synergistisch pterostilbeen supplement

  69,99
  In winkelmand
  pterostilbeen kopen

  Strong Heart v2: synergistisch pterostilbeen supplement

  69,99

  ✓ Sterkste formule op de markt

  ✓ Hoge dosering pterostilbeen van 100 mg

  ✓ 60 dagdoseringen per verpakking

  ✓ Beschermt tegen ouderdomsverschijnselen

  ✓ Versterkt het immuunsysteem

  Op voorraad

  4 beoordelingen voor Strong Heart v2: synergistisch pterostilbeen supplement

  1. Fred (geverifieerde eigenaar)

   Ik gebruik dit middel om fit te blijven. Gemiddeld sta ik twee keer per week op de crosstrainer en vind ik het moeilijk dit op hetzelfde niveau te blijven doen, naarmate ik ouder word. Ik gebruik dit voedingssupplement nu al een tijdje en houd het sinds dien langer vol op de crosstrainer. Na een jaar lang op een plateau te hebben gezeten, is het me gelukt om mijn huidige PR te verbreken. Om die reden ben ik overtuigd dat dit middel een positieve impact heeft op cardiovasculaire functies.

  2. Sophie H.

   I feel very good, very energized and my skin looks much better !
   I would recommend this product.

   • W.S.A.M. van der Linden, MSc

    Thank you for your review! Funny to see how Strong Heart is used for different purposes

  3. Frans van Winden

   Doe al jaren aan wedstrijdsport, ben nu 48 jaar en gebruik dit voedingssupplement nu enkele weken. Vind het resultaat verbluffend, trap 50 watt meer bij m’n omslagpunt en heb een nieuw PR VO2 Max.

   • W.S.A.M. van der Linden, MSc

    Dit zijn de reacties waar we het voor doen! Bedankt voor uw recensie en leuk dat u de behaalde resultaten met ons heeft gedeeld. Groet, Wouter

  4. Ingrid (geverifieerde eigenaar)

   Na dit produkt enige tijd gebruikt te hebben merk ik dat ik meer spierkracht heb gekregen. Dit uit zich onder andere tijdens het fietsen, dit gaat makkelijker en ik houd het veel langer vol. (62 jaar)

  Een beoordeling toevoegen

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Literatuurlijst: Beste resveratrol supplement

 1. Singh, J. A. S. W. A. N. T., Dubey, R. K., & Atal, C. K. (1986). Piperine-mediated inhibition of glucuronidation activity in isolated epithelial cells of the guinea-pig small intestine: evidence that piperine lowers the endogeneous UDP-glucuronic acid content. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 236(2), 488-493.
 2. Johnson, J. J., Nihal, M., Siddiqui, I. A., Scarlett, C. O., Bailey, H. H., Mukhtar, H., & Ahmad, N. (2011). Enhancing the bioavailability of resveratrol by combining it with piperine. Molecular nutrition & food research, 55(8), 1169-1176.
 3. Junsaeng, D., Anukunwithaya, T., Songvut, P., Sritularak, B., Likhitwitayawuid, K., & Khemawoot, P. (2019). Comparative pharmacokinetics of oxyresveratrol alone and in combination with piperine as a bioenhancer in rats. BMC complementary and alternative medicine, 19(1), 235.
 4. Singh, S., Jamwal, S., & Kumar, P. (2017). Neuroprotective potential of Quercetin in combination with piperine against 1-methyl-4-phenyl-1, 2, 3, 6-tetrahydropyridine-induced neurotoxicity. Neural regeneration research, 12(7), 1137.
 5. Kapetanovic, I. M., Muzzio, M., Huang, Z., Thompson, T. N., & McCormick, D. L. (2011). Pharmacokinetics, oral bioavailability, and metabolic profile of resveratrol and its dimethylether analog, pterostilbene, in rats. Cancer chemotherapy and pharmacology, 68(3), 593-601.
 6. Chan, E. W. C., Wong, C. W., Tan, Y. H., Foo, J. P. Y., Wong, S. K., & Chan, H. T. (2019). Resveratrol and pterostilbene: a comparative overview of their chemistry, biosynthesis, plant sources, and pharmacological properties. J Appl Pharm Sci, 9(7), 124-129.
 7. Szajdek, A., & Borowska, E. J. (2008). Bioactive compounds and health-promoting properties of berry fruits: a review. Plant foods for human nutrition, 63(4), 147-156.
 8. Singh, J. A. S. W. A. N. T., Dubey, R. K., & Atal, C. K. (1986). Piperine-mediated inhibition of glucuronidation activity in isolated epithelial cells of the guinea-pig small intestine: evidence that piperine lowers the endogeneous UDP-glucuronic acid content. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 236(2), 488-493.
 9. Johnson, J. J., Nihal, M., Siddiqui, I. A., Scarlett, C. O., Bailey, H. H., Mukhtar, H., & Ahmad, N. (2011). Enhancing the bioavailability of resveratrol by combining it with piperine. Molecular nutrition & food research, 55(8), 1169-1176.
 10. Junsaeng, D., Anukunwithaya, T., Songvut, P., Sritularak, B., Likhitwitayawuid, K., & Khemawoot, P. (2019). Comparative pharmacokinetics of oxyresveratrol alone and in combination with piperine as a bioenhancer in rats. BMC complementary and alternative medicine, 19(1), 235.
 11. Singh, S., Jamwal, S., & Kumar, P. (2017). Neuroprotective potential of Quercetin in combination with piperine against 1-methyl-4-phenyl-1, 2, 3, 6-tetrahydropyridine-induced neurotoxicity. Neural regeneration research, 12(7), 1137.
 12. Kapetanovic, I. M., Muzzio, M., Huang, Z., Thompson, T. N., & McCormick, D. L. (2011). Pharmacokinetics, oral bioavailability, and metabolic profile of resveratrol and its dimethylether analog, pterostilbene, in rats. Cancer chemotherapy and pharmacology, 68(3), 593-601.
 13. Chan, E. W. C., Wong, C. W., Tan, Y. H., Foo, J. P. Y., Wong, S. K., & Chan, H. T. (2019). Resveratrol and pterostilbene: a comparative overview of their chemistry, biosynthesis, plant sources, and pharmacological properties. J Appl Pharm Sci, 9(7), 124-129.
 14. Szajdek, A., & Borowska, E. J. (2008). Bioactive compounds and health-promoting properties of berry fruits: a review. Plant foods for human nutrition, 63(4), 147-156.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *