Waar is resveratrol goed voor? 8 voordelen van resveratrol

wat maakt resveratrol gezond

Wat is resveratrol?

Resveratrol is een krachtige van nature voorkomende antioxidant, die door onder andere druiven en bessen wordt geproduceerd als reactie op stress. Naast de antioxidatieve werking, heeft resveratrol ook een antivirale en ontstekingsremmende (anti-inflammatoire) werking. 

Wetenschappelijk onderzoek

Resveratrol heeft veel aandacht gekregen in de wetenschap, omdat het in sommige organismen een levensduur verlengende werking heeft. Het middel wordt dan ook vaak als anti-aging supplement gebruikt. Alhoewel het levensduur verlengende effect niet in onderzoek bij mensen is gerepliceerd, lijkt het middel wel een positief effect te hebben op kwaliteit van leven. Zo blijkt uit tal van onderzoeken die aantonen dat resveratrol een positief effectief heeft op de bloeddruk, vetcellen, kankercellen, hersencellen, botten en de huid. 

Interactie eiwitten en genen

Resveratrol heeft zijn veelzijdigheid te danken aan de interactie met verschillende genen en eiwitten in ons lichaam, waaronder; SIRT1, AMPK, mTOR, Nrf2 en nf-ĸb. Met name de interactie met SIRT1 en AMPK leidt tot sterkere mitochondriën (energiefabriekjes van de cel), waardoor veel organen een stuk weerbaarder worden. Het hebben van gezonde mitochondriën maakt onze lichaamscellen resistenter, wat gunstig is voor het immuunsysteem.

1. Resveratrol heeft een antivirale werking (versterking immuunsysteem)

Resveratrol heeft een antivirale werking, zo blijkt resveratrol in vitro (buiten het lichaam gecultiveerd) effectief in het bestrijden van het door COVID-19 veroorzaakte SARS-CoV-2 (1). Hetzelfde effect werd ook gevonden voor andere virussen, waaronder MERS-CoV (2), herpes (3) en het rhinovirus (4). Een combinatie van resveratrol en pterostilbeen kon in vitro ook replicatie van het HIV-1 virus voorkomen (5). De antivirale werking van resveratrol komt ten gunste van het immuunsysteem, welke verantwoordelijk is voor het bestrijden van allerlei externe ziekteverwekkers.

Alhoewel de onderzoeken aantonen dat resveratrol bepaalde virussen effectief kan bestrijden, betekent dit niet per definitie dat dergelijke effecten ook gevonden worden bij suppletie met resveratrol. Om uitspraken te kunnen doen over de eventuele werking van resveratrol bij bestrijding van bijvoorbeeld het huidige coronavirus, zal onderzoek plaats moeten vinden met menselijke deelnemers, waarbij sprake is van willekeurige toewijzing in condities (experimenteel versus controle).

resveratrol coronavirus covid19

2. Resveratrol reguleert de bloeddruk

Resveratrol kan de bloeddruk reguleren. Dit effect heeft resveratrol te danken aan de antioxidatieve werking op endotheelcellen, welke een laagje vormen aan de binnenkant van bloedvaten (6). Gezonde endotheelcellen zijn belangrijk voor regulatie van de bloeddruk (7). 

Veel onderzoek naar resveratrol en de bloeddruk vond plaats in experimenten op ratten. Uit deze experimenten bleek dat resveratrol de ontwikkeling van een hoge bloeddruk bij genetische aanleg kon voorkomen (8). In ander onderzoek werd gevonden dat resveratrol een hoge bloeddruk kon voorkomen, wanneer het ontwikkelen van een hoge bloeddruk werd gestimuleerd door suppletie met bloeddruk verhogende middelen (9).

blood pressure resveratrol

Er is maar weinig onderzoek gedaan naar het effect van resveratrol op de bloeddruk bij mensen. Uit één zo’n onderzoek bleek slechts 50 mg resveratrol een goede toevoeging te zijn op het medicijn Dapril (10). Deelnemers met primaire hypertensie die gedurende twee jaar lang 50 mg resveratrol gebruikten naast hun medicatie, zagen een significante verbetering in bloeddrukwaarden in vergelijking met deelnemers die alleen medicatie slikten.

In een ander onderzoek werden deelnemers gebruikt met obesitas, maar met een “gezonde” systolische bloeddruk van gemiddeld 132 (11). Deelnemers in de experimentele conditiegroep ontvingen gedurende 30 dagen 150 mg resveratrol, versus een placebo in de controlegroep. Deelnemers in de experimentele conditie zagen een signifancte verlaging van de systolische bloeddruk, naar 124,7. Dit terwijl de controlegroep geen verbetering liet zien in bloeddrukwaarden.

3. Resveratrol verbetert de insuline resistentie

Insuline is een hormoon dat ervoor zorgt dat glucose (ook bekend als bloedsuiker) in het bloed beter wordt opgenomen door lichaamscellen, die glucose gebruiken als energie. Wanneer men eet, komt er glucose in de bloedbaan terecht. Als reactie hierop, produceert de alvleesklier insuline. Dankzij deze insuline daalt de bloedsuikerspiegel, doordat glucose uit het bloed zich naar de lichaamscellen verplaatst. Op deze manier reguleert insuline de bloedsuikerspiegel. Een stabiele bloedsuikerspiegel zorgt voor behoud van een stabiel energieniveau.

Insulineresistentie

Wanneer lichaamscellen niet goed reageren op insuline en hierdoor minder glucose opnemen, spreekt men van insulineresistentie. Als reactie op insulineresistentie zal de alvleesklier nog meer insuline gaan produceren, om met een hogere insuline stimulans de lichaamscellen toch glucose op te kunnen laten nemen. Wanneer de alvleesklier voldoende insuline aan kan maken om deze resistente lichaamscellen van glucose te voorzien, is het mogelijk dat iemand die zeer resistent is voor insuline toch een gezonde bloedsuikerspiegel heeft. Wanneer lichaamscellen bij een hoge insuline stimulans geen glucose meer opnemen, kan dit een bedreiging vormen voor de gezondheid.

Diabetes mellitus type 2

Resveratrol kan helpen om de insuline gevoeligheid te verhogen bij mensen met diabetes mellitus type 2 (12). Voor dit onderzoek werden deelnemers die gediagnosticeerd waren met diabetes mellitus type 2 willekeurig onderverdeeld in twee groepen, waarbij de ene groep 10 mg resveratrol per dag kreeg en de controle-groep een placebo ontving. Na vier weken bleek een signifcant verschil in insulineresistentie, ten gunste van de groep die 10 mg resveratrol per dag ontving. Niet alleen bepaalde kruidenextracten, maar ook metformine (een medicijn dat vaak wordt voorgeschreven aan patiënten met diabetes mellitus type 2) kan een positief effect hebben op insuline gevoeligheid (13). Sterker nog, resveratrol en metformine gaan goed samen. Het is waarschijnlijk dat bij suppletie met resveratrol, minder metformine nodig is hetzelfde effect. Bespreek dit indien gewenst met de huisarts.

4. Resveratrol bevordert vetverlies

Resveratrol bevordert vetverlies doordat het de energieproductie in de vorm van ATP bevordert in mitochondriën. Dit effect vindt plaats door verhoogde SIRT1 activatie door resveratrol (maar ook pterostilbeen). 

In een onderzoek naar het effect van resveratrol op lichaamsgewicht kregen ratten gedurende 60 dagen wel of geen resveratrol toegediend (14). Ratten in de experimentele groep zagen een verlaging in lichaamsgewicht en verbetering in cholesterol, in vergelijking met de controlegroep. 

Onlangs werd een meta-analytisch onderzoek gepubliceerd waarbij 36 experimenten werden geanalyseerd, die de rol van resveratrol bij gewichtverlies onderzochten (15). De onderzoeken kenden een experimentele groep én een controlegroep, waarbij deelnemers willekeurig werden toegewezen in één van de condities. De auteurs van het artikel trekken de conclusie dat resveratrol over het algemeen leidt tot gewichtsverlies, verlaging van BMI, verminderde taille omtrek, en vermindering van totale vetmassa.

resveratrol vet verlies fat loss

5. Resveratrol is goed voor het cholesterol

Resveratrol heeft een regulerende werking op het cholesterol gehalte (16). Dit effect heeft resveratrol te danken aan zijn antioxidatieve werking op lipides. Zo bleek uit in vitro onderzoek waarbij menselijke cellen werden gebruikt, dat resveratrol lipideperoxidatie kan voorkomen (17). Hierdoor nam het “slechte” LDL-cholesterol af (17).

In een ander onderzoek werd bij mensen met overgewicht die een hartinfarct hebben gehad, onderzocht of resveratrol leidt tot vermindering in LDL-cholesterol (18). Aan het onderzoek deden 40 deelnemers mee die willekeurig werden toegewezen tot de controle groep of de experimentele groep. Deelnemers in de experimentele groep kregen 10 mg trans-resveratrol, terwijl de controle groep een placebo ontving. Deelnemers die resveratrol ontvingen, zagen verbeteringen in vasolidatie (het verwijden van de bloedvaten, door verbeterde bloeddoorstroming) en verbetering in functie van de linker hartkamer. Er werd een gunstige trend gevonden in verlaging van LDL-cholesterol, deze was echter niet significant. 

Alhoewel de verbetering in LDL-cholesterol in het onderzoek niet significant was, zijn de resultaten van het onderzoek veelbelovend. Er was slechts 10 mg resveratrol gebruikt voor het onderzoek en toch werden verschillen gevonden tussen de controle- en experimentele groep.

6. Resveratrol is goed voor de hersenen

In doseringen vanaf 250 mg kan resveratrol de bloed-hersenbarrière oversteken (19). Dankzij de hogere biobeschikbaarheid van pterostilbeen, kan pterostilbeen vanaf zo’n 50 mg de bloed-hersenbarrière oversteken. In combinatie met elkaar en met piperine ligt deze dosering nog lager.

Doordat resveratrol de bloed-hersenbarrière kan passeren, verbetert de bloeddoorstroming in de hersenen. Het effect van verbeterde cerebrale bloeddoorstroming werd in meerdere onderzoeken gevonden (20, 21, 22). In deze onderzoeken werd ook gekeken naar verbetering in cognitieve functies. In één van de eerste onderzoeken- uit 2010- naar het effect van resveratrol op cognitie, leek het erop dat resvertrol geen invloed heeft op cognitieve functies (20). 

Cognitie

In ander onderzoek werd gevonden dat resveratrol wel degelijk een positief effect heeft op cognitie (21). 80 Vrouwen werden willekeurig toegewezen tot de experimentele- of controlegroep. Deelnemers in de experimentele groep ontvingen gedurende 14 weken twee keer per dag 75 mg resveratrol, terwijl deelnemers in de controlegroep een placebo ontvingen. Bij aanvang van het onderzoek moesten deelnemers verschillende cognitieve testen uitvoeren, waarmee cognitieve capaciteit werd gemeten. Deelnemers in de experimentele groep zagen significante verbeteringen in cognitie, in vergelijking met deelnemers in de controlegroep.

Het effect van verbetering in cognitie werd ook in een ander onderzoek aangetoond, waarbij gebruik werd gemaakt van een “within-subject design” (22). Hierbij ontvingen deelnemers een placebo, 250 mg resveratrol, of 250 mg resveratrol en 20 mg piperine (zwarte peper extract), waarna ze de congitieve taken uit dienden te voeren. Er zat minimaal een week tijd tussen de verschillende meetmomenten. Uit het onderzoek bleek dat deelnemers beter waren in het uitvoeren van cognitieve taken, na eenmalige inname van resveratrol. Dit effect werd nog eens vergroot door toevoeging van piperine (in onze producten maken we gebruik van het gepatenteerde BioPerine®). 

walnoten hersenen cognitie resveratrol

De ziekte van Alzheimer

Resveratrol heeft een beschermende rol bij muizen met de ziekte van Alzheimer (23). Zo bleek dat muizen die resveratrol ontvingen meer nieuwe neuronen aanmaakten in de hersenen, ten opzichte van muizen met de ziekte van Alzheimer die geen resveratrol ontvingen. Of een dergelijk effect ook plaatsvindt in de hersenen van mensen, moet nog blijken.

7. Resveratrol kan groei kanker cellen onderdrukken

Resveratrol onderdrukt NF-ĸB, een eiwitcomplex welke aanwezig is in vrijwel elke lichaamscel (24). NF-ĸB reageert op allerlei stressoren, waaronder psychische stress, vrije radicalen, zware metalen en ultraviolette straling door middel van een zogenaamde pro inflammatoire respons (24). Deze pro inflammatoire respons houdt in dat NF-ĸB een ontstekingsbevordende werking heeft. 

Anti-inflammatoire eigenschappen

Een verstoorde regulatie van het NF-ĸB eiwitcomplex weerhoudt cellen ervan om van een ontstoken staat, terug te keren naar een gezonde celhuishouding, zie afbeelding 1. voor een weergave van dit effect. Verstoorde regulatie van NF-ĸB wordt in verband gebracht met ontwikkeling van kanker (25). Veel vormen van kanker ontstaan door chronische inflammatie of ontstekingen. Neem bijvoorbeeld landurige ontstekingen ten gevolge van de de ziekte van Crohn, wat leidt tot verhoogde kans op het ontwikkelen van darmkanker. Of teveel blootstelling aan ultraviolette straling, wat leidt tot verhoogde kans op huidkanker. 

Resveratrol heeft zijn ontstekingremmende werking met name te danken aan de onderdrukking van het NF-ĸB eiwitcomplex. Onderdrukking van het NF-ĸB eiwitcomplex is een vrij exploratieve methode voor behandeling van kanker, waaronder longkanker, darmkanker, leverkanker, huidkanker. Veel van de onderzoeken die worden gedaan naar de potentiële rol van resveratrol in bestrijding van kanker, vindt plaats buiten het menselijk lichaam. Zo werd gevonden dat resveratrol leidt tot apoptosis (voorgeprogrammeerde celdoding) in menselijke darmkankercellen (26).

cancer inflammation resveratrol
Afbeelding 1.: Wanneer cellen te lang ontstoken zijn, wordt deze ontsteking mogelijk groter en keert de cel niet terug naar zijn originele staat. Bron: https://www.cell.com/immunity/pdf/S1074-7613(19)30295-X.pdf

Toepassing chemotherapie

 

Studies naar resveratrol en preventie van kanker zijn veelbelovend, maar er zijn meer klinische onderzoeken nodig om uitspraken te doen over de rol van resveratrol in kankerpreventie. Er zijn wel onderzoeken gedaan naar de rol van resveratrol bij chemotherapie. Zo blijkt resveratrol een effectief middel te zijn in het voorkomen van bijwerkingen die optreden bij chemotherapie én kan het de effectiviteit van de behandeling bevorderen (27).

8. Resveratrol is goed voor bindweefsel in de gewrichten, botten en huid

Gewrichten

Dankzij de antioxidatieve en ontstekingsremmende werking is resveratrol een mogelijke kandidaat voor behandeling van allerlei gewrichtsziekten, waaronder reumatische arthritis. In een onderzoek waaraan 100 mensen met reumatische arthritis deelnamen, ontvingen deelnemers gedurende 3 maanden 1 gram resveratrol (wat overeen komt met activiteit uit ons meest krachtige product: Strong Heartnaast hun gebruikelijke medicatie. Deelnemers in de controlegroep namen alleen hun gebruikelijke medicatie. Deelnemers in de experimentele groep zagen verbeteringen in ziekteverloop en vermindering in ontstekingen in gewrichten, in vergelijking met mensen die geen resveratrol ontvingen naast hun gebruikelijke medicatie (28). De resultaten van het onderzoek tonen aan dat resveratrol mogelijk een goede (en vooral veilige) toevoeging is op huidige behandelmethoden voor reumatische arthritis.

Botten

Er is aardig wat onderzoek gedaan naar het effect van resveratrol op botdichtheid in zowel ratten als mensen. In onderzoek naar ratten met osteoporosis werd gevonden dat een dosering vanaf 25 mg/ kg een positief effect had op bot mineraal dichtheid (29). Deze dosering is vergelijkbaar met een dosering van 270 mg trans-resveratrol in mensen (29). Hierbij had een hogere dosering, een groter effect. De onderzoekers van het onderzoek vonden tevens dat het beschermende effect van resveratrol op de botten gemedieerd werd dood verhoging van SIRT1 genexpressie én onderdrukking van het eiwitcomplex NF‑κB. 

Maar, zijn de resultaten die worden gevonden in ratten, ook te generaliseren naar mensen? Mensen met diabetes hebben een verhoogde kans op verlies van botdichtheid. In een dubbel-blind onderzoek met willekeurige toewijzing, werd gevonden dat suppletie met resveratrol verlies van botdichtheid kon voorkomen (30). Het onderzoek vond plaats onder 192 mannen (66%) en vrouwen (34%) met diabetes, met een gemiddelde leeftijd van 66 jaar. Deelnemers in de experimentele groep kregen gedurende 6 maanden iedere dag 500 mg resveratrol, de controlegroep kreeg een placebo toegediend.

Bovenstaand onderzoek is niet het enige klinische onderzoek waarbij dergelijke resultaten werden gevonden. In een ander onderzoek ontvingen deelnemers met obesitas gedurende 16 weken een placebo, 150 mg resveratrol of 1000 mg resveratrol (32). Deelnemers in beide experimentele groepen (lage dosering en hoge dosering resveratrol), zagen verbeteringen in botdichtheid in de trabeculaire lumbale wervelkolom. Zie afbeelding 2 voor een weergave van dit effect.

De resultaten uit bovenstaand onderzoek, werden ook gerepliceerd in een zeer recentelijk gepubliceerd (en collegiaal getoetst) artikel (31). In dit onderzoek werd gekeken naar het effect van resveratrol op botdichtheid bij postmenopauzale vrouwen. Deelnemers kregen gedurende 12 maanden een placebo, of 2×75 mg resveratrol per dag, waarna werd gekeken naar verbeteringen in botdichtheid. De onderzoekers vonden dat 150 mg resveratrol per dag een significant effect had op botdichtheid in de femurhals van postmenopauzale vrouwen, met als gevolg een verminderd risico om een heupfractuur op te lopen.

resveratrol effect op botdichtheid
Afbeelding 2.: Verandering in botdichtheid na 16 weken, in vergelijking met de controlegroep. Bron: https://academic.oup.com/jcem/article/99/12/4720/2834693

Huid

Uit onderzoek bij ratten blijkt dat resveratrol effectief kan zijn in het beschermen tegen UVB-straling, wanneer de ratten worden blootgesteld aan grote hoeveelheden UVB-straling (32). Het is aannemelijk dat resveratrol bij mensen een soortgelijke werking heeft, maar om dit te bevestigen moeten meer klinische onderzoeken gedaan worden. 

Dankzij de ontstekingsremmende werking van resveratrol zou het middel ook tot verminderingen van klachten kunnen leiden bij acne en psoriasis. Bij ratten werd gevonden dat resveratrol effectief was in het remming van ontstekingen ten gevolge van psoriasis (33). In ander onderzoek werd gevonden dat resveratrol op celniveau groei van de propionibacterium acnes bacterie tegengaat (34). Deze bacterie is verantwoordelijk voor het veroorzaken van acne vulgaris (jeugdpuistjes). 

Alhoewel er weinig klinische onderzoeken zijn gedaan naar het effect van resveratrol op de huid, geven bovenstaande onderzoeken veelbelovende implicaties voor de mogelijke positieve werking van resveratrol bij huidaandoeningen als melanoom, acne en psoriasis. 

De beste resveratrol, pterostilbeen en curcumine supplementen vind je bij Elixir Life

Suppletie met resveratrol kan veel gezondheidsvoordelen bieden. Echter zijn resveratrol supplementen bij de drogist niet toereikend omdat de doseringen hiervoor te laag zijn, of de formules willekeurig zijn geformuleerd. De producten van Elixir Life zijn speciaal ontwikkeld om het beste uit resveratrol te halen, door SIRT1 en NAD+ optimaal te stimuleren. Doordat we ons eigen onderzoek doen, lopen we voor op de kennis waar onze concurrenten over beschikken. Hierdoor kunnen we de beste producten aanbieden binnen deze prijscategorie. 

Bij de ontwikkeling van onze producten hebben we aan alle beperkingen van doorsnee voedingssupplementen gedacht. We gebruiken voor onze producten ingrediënten van de hoogst mogelijke kwaliteit, die op een hoog percentage zijn gestandaardiseerd. Daarnaast gebruiken we ingrediënten die feilloos op elkaar aansluiten en elkaar ondersteunen.

ResveraShield is een uitstekend resveratrol supplement ter ondersteuning van de algehele gezondheid. Bright Mind is ons hoogwaardige curcumine product met een twist, bedoeld om de hersencellen gezond te houden. Strong Heart is ons paradepaardje, speciaal ontwikkeld om het cardiovasculaire systeem een boost te geven.

Literatuurlijst

 1. ter Ellen, B. M., Kumar, N. D., Bouma, E. M., Troost, B., van de Pol, D. P. I., van der Ende-Metselaar, H. H., … & van der Voort, P. H. J. (2020). Resveratrol And Pterostilbene Potently Inhibit SARS-CoV-2 Infection In Vitro. bioRxiv.
 2. Lin, S. C., Ho, C. T., Chuo, W. H., Li, S., Wang, T. T., & Lin, C. C. (2017). Effective inhibition of MERS-CoV infection by resveratrol. BMC infectious diseases, 17(1), 1-10.
 3. Baldassarre, M. E., Di Mauro, A., Labellarte, G., Pignatelli, M., Fanelli, M., Schiavi, E., … & Laforgia, N. (2020). Resveratrol plus carboxymethyl-β-glucan in infants with common cold: A randomized double-blind trial. Heliyon, e03814.
 4. Docherty, J. J., Fu, M. M. H., Stiffler, B. S., Limperos, R. J., Pokabla, C. M., & DeLucia, A. L. (1999). Resveratrol inhibition of herpes simplex virus replication. Antiviral research, 43(3), 145-155.
 5. Chan, C. N., Trinité, B., & Levy, D. N. (2017). Potent inhibition of HIV-1 replication in resting CD4 T cells by resveratrol and pterostilbene. Antimicrobial agents and chemotherapy, 61(9).
 6. Kao, C. L., Chen, L. K., Chang, Y. L., Yung, M. C., Hsu, C. C., Chen, Y. C., … & Hwang, S. J. (2010). Resveratrol protects human endothelium from H2O2-induced oxidative stress and senescence via SirT1 activation. Journal of atherosclerosis and thrombosis, 17(9), 970-979.
 7. Bautista, L. E. (2003). Inflammation, endothelial dysfunction, and the risk of high blood pressure: epidemiologic and biological evidence. Journal of human hypertension, 17(4), 223-230.
 8. Cao, X., Luo, T., Luo, X., & Tang, Z. (2014). Resveratrol prevents AngII-induced hypertension via AMPK activation and RhoA/ROCK suppression in mice. Hypertension Research, 37(9), 803-810.
 9. Dolinsky, V. W., Chakrabarti, S., Pereira, T. J., Oka, T., Levasseur, J., Beker, D., … & Davidge, S. T. (2013). Resveratrol prevents hypertension and cardiac hypertrophy in hypertensive rats and mice. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1832(10), 1723-1733.
 10. Theodotou, M., Fokianos, K., Mouzouridou, A., Konstantinou, C., Aristotelous, A., Prodromou, D., & Chrysikou, A. (2017). The effect of resveratrol on hypertension: A clinical trial. Experimental and therapeutic medicine, 13(1), 295-301.
 11. Timmers, S., Konings, E., Bilet, L., Houtkooper, R. H., van de Weijer, T., Goossens, G. H., … & Moonen-Kornips, E. (2011). Calorie restriction-like effects of 30 days of resveratrol supplementation on energy metabolism and metabolic profile in obese humans. Cell metabolism, 14(5), 612-622.
 12. Brasnyó, P., Molnár, G. A., Mohás, M., Markó, L., Laczy, B., Cseh, J., … & Mészáros, L. G. (2011). Resveratrol improves insulin sensitivity, reduces oxidative stress and activates the Akt pathway in type 2 diabetic patients. British Journal of Nutrition, 106(3), 383-389.
 13. Bruckbauer, A., & Zemel, M. B. (2013). Synergistic effects of metformin, resveratrol, and hydroxymethylbutyrate on insulin sensitivity. Diabetes, metabolic syndrome and obesity: targets and therapy, 6, 93.
 14. Mendes, K. L., de Pinho, L., Andrade, J. M. O., Paraíso, A. F., Lula, J. F., Macedo, S. M., … & Santos, S. H. S. (2016). Distinct metabolic effects of resveratrol on lipogenesis markers in mice adipose tissue treated with high-polyunsaturated fat and high-protein diets. Life sciences, 153, 66-73.
 15. Tabrizi, R., Tamtaji, O. R., Lankarani, K. B., Akbari, M., Dadgostar, E., Dabbaghmanesh, M. H., … & Asemi, Z. (2020). The effects of resveratrol intake on weight loss: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Critical reviews in food science and nutrition, 60(3), 375-390.
 16. Bonnefont-Rousselot, D. (2016). Resveratrol and cardiovascular diseases. Nutrients, 8(5), 250.
 17. Berrougui, H., Grenier, G., Loued, S., Drouin, G., & Khalil, A. (2009). A new insight into resveratrol as an atheroprotective compound: inhibition of lipid peroxidation and enhancement of cholesterol efflux. Atherosclerosis, 207(2), 420-427.
 18. Magyar, K., Halmosi, R., Palfi, A., Feher, G., Czopf, L., Fulop, A., … & Szabados, E. (2012). Cardioprotection by resveratrol: A human clinical trial in patients with stable coronary artery disease. Clinical hemorheology and microcirculation, 50(3), 179-187.
 19. Wang, Q., Xu, J., Rottinghaus, G. E., Simonyi, A., Lubahn, D., Sun, G. Y., & Sun, A. Y. (2002). Resveratrol protects against global cerebral ischemic injury in gerbils. Brain research, 958(2), 439-447.
 20. Kennedy, D. O., Wightman, E. L., Reay, J. L., Lietz, G., Okello, E. J., Wilde, A., & Haskell, C. F. (2010). Effects of resveratrol on cerebral blood flow variables and cognitive performance in humans: a double-blind, placebo-controlled, crossover investigation. The American journal of clinical nutrition, 91(6), 1590-1597.
 21. Wightman, E. L., Reay, J. L., Haskell, C. F., Williamson, G., Dew, T. P., & Kennedy, D. O. (2014). Effects of resveratrol alone or in combination with piperine on cerebral blood flow parameters and cognitive performance in human subjects: a randomised, double-blind, placebo-controlled, cross-over investigation. British Journal of Nutrition, 112(2), 203-213.
 22. Evans, H. M., Howe, P. R., & Wong, R. H. (2017). Effects of resveratrol on cognitive performance, mood and cerebrovascular function in post-menopausal women; a 14-week randomised placebo-controlled intervention trial. Nutrients, 9(1), 27.
 23. Wang, X., Ma, S., Yang, B., Huang, T., Meng, N., Xu, L., … & Zhang, T. (2018). Resveratrol promotes hUC-MSCs engraftment and neural repair in a mouse model of Alzheimer’s disease. Behavioural brain research, 339, 297-304.
 24. Csiszar, A., Smith, K., Labinskyy, N., Orosz, Z., Rivera, A., & Ungvari, Z. (2006). Resveratrol attenuates TNF-α-induced activation of coronary arterial endothelial cells: role of NF-κB inhibition. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, 291(4), H1694-H1699.
 25. Greten, F. R., & Grivennikov, S. I. (2019). Inflammation and cancer: triggers, mechanisms, and consequences. Immunity, 51(1), 27-41. 
 26. Xiao, Q., Zhu, W., Feng, W., Lee, S. S., Leung, A. W., Shen, J., … & Xu, C. (2019). A review of resveratrol as a potent chemoprotective and synergistic agent in cancer chemotherapy. Frontiers in Pharmacology, 9, 1534.
 27. Kim, D. H., Kim, M. J., Sung, B., Suh, H., Jung, J. H., Chung, H. Y., & Kim, N. D. (2017). Resveratrol analogue, HS-1793, induces apoptotic cell death and cell cycle arrest through downregulation of AKT in human colon cancer cells. Oncology reports, 37(1), 281-288. 
 28.  Khojah, H. M., Ahmed, S., Abdel-Rahman, M. S., & Elhakeim, E. H. (2018). Resveratrol as an effective adjuvant therapy in the management of rheumatoid arthritis: a clinical study. Clinical rheumatology, 37(8), 2035-2042.
 29.  Wang, X., Chen, L., & Peng, W. (2017). Protective effects of resveratrol on osteoporosis via activation of the SIRT1‑NF‑κB signaling pathway in rats. Experimental and therapeutic medicine, 14(5), 5032-5038.
 30. Nair, A. B., & Jacob, S. (2016). A simple practice guide for dose conversion between animals and human. Journal of basic and clinical pharmacy, 7(2), 27.
 31. Ornstrup, M. J., Harsløf, T., Kjær, T. N., Langdahl, B. L., & Pedersen, S. B. (2014). Resveratrol increases bone mineral density and bone alkaline phosphatase in obese men: a randomized placebo-controlled trial. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 99(12), 4720-4729.
 32. Nagapan, T. S., Ghazali, A. R., Basri, D. F., & Lim, W. N. (2018). Oral administration of resveratrol ameliorates epidermal hyperplasia in ultraviolet B irradiated BALB/c mice. J. Appl. Pharm. Sci, 8, 47-52.
 33. Kjær, T. N., Thorsen, K., Jessen, N., Stenderup, K., & Pedersen, S. B. (2015). Resveratrol ameliorates imiquimod-induced psoriasis-like skin inflammation in mice. PloS one, 10(5), e0126599.
 34. Docherty, J. J., McEwen, H. A., Sweet, T. J., Bailey, E., & Booth, T. D. (2007). Resveratrol inhibition of Propionibacterium acnes. Journal of antimicrobial chemotherapy, 59(6), 1182-1184.