Waarom zijn supplementen gericht op SIRT1 genexpressie vooral interessant voor ouderen?

aging sirt1 blunted gene expression

Hoofdpunten:

✓ Resveratrol en calorie restrictie hebben in sommige organismen een levensduur verlengende werking.

✓ Het levensduur verlengende effect van resveratrol en calorie restrictie is niet in mensen gerepliceerd 

✓ Resveratrol en calorie restrictie hebben een positief effect op biomarkers (of kenmerken) van veroudering

✓ Het positieve effect van resveratrol en calorie restrictie op biomarkers van veroudering, wordt ook in mensen gevonden

Inleiding

Naarmate het lichaam veroudert, dalen de waarden van een belangrijk coenzym (1). Dit coenzym, Nicotinamide adenine dinucleotide of NAD+, speelt een belangrijk rol in de regulatie van enzymen die dit coenzym gebruiken voor hun activiteiten. Waaronder zogenaamde sirtuïnes, welke belangrijk zijn in het aflezen van DNA. Eén zo’n sirtuïne, SIRT1, deacetyleert lichaamscellen die bijdragen aan cellulaire regulatie. SIRT1 wordt doorgaans gezien als vertrager van veroudering, waar mTOR wordt gezien als progressor van veroudering. 

Genexpressie door SIRT1, wordt door velen onderdrukt door een moderne levensstijl. Hieronder verstaan we een dieet bestaande uit teveel koolhydraten of suikers, waarbij men gewend is om meerdere keren per dag te eten, het liefst van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Een moderne levensstijl wordt ook gekenmerkt door een gebrek aan lichamelijke activiteit. Het is ook niet moeilijk om minder te bewegen dan onze voorouderen, die zelf hun voedsel moesten verzamelen door ’s ochtends op jacht te gaan. In plaats daarvan grijpt de mens nu maar al te makkelijk naar cornflakes, voor een “goed begin van de dag”. Ons ras, homo sapiens, is nog niet geadapteerd aan een moderne levensstijl. Misschien dat we over 10.000 jaar makkelijk kunnen leven op een dieet dat voornamelijk bestaat uit suikers, maar op dit moment reageert het menselijk lichaam niet goed op een het dieet dat past bij onze moderne levensstijl. 

sedentary lifestyle sirt1 nad suppression
In onze moderne samenleving, kunnen we zonder al teveel energie te verbruiken aan ons eten komen. Hierdoor eten we makkelijk teveel, te vaak en ongezond.

 

 

Het lijkt erop dat we het normaal vinden dat ouderen op een gegeven moment de ziekte van Alzheimer, diabetes type II of kanker ontwikkelen. Alhoewel een goed dieet of gezonde levensstijl nooit een garantie geeft dat je zulke ziekten niet zal ontwikkelen, kunnen we wel degelijk de kans op het ontwikkelen van deze ziekten verminderen door aanpassingen in levensstijl en dieet. Onderdrukking van SIRT1 wordt in verband gebracht met ontwikkeling van metabole ziekten en verschillende vormen van kanker. Dit maakt het interessant om NAD+ en SIRT1 te stimuleren, naarmate men ouder wordt en verlaagde NAD+ en SIRT1 waarden een risico vormen voor de gezondheid. 

 

Wat kunnen we doen om NAD+ en SIRT1 te activeren?

Door middel van calorie restrictie, een koolhydraatarm dieet, periodes van vasten of gebruik van bepaalde voedingssupplementen, kunnen NAD+ en SIRT1 gestimuleerd worden. In dit artikel lees je meer over de invloed van vasten op SIRT1 waarden en illustreren we hoe SIRT1 waarden eruit zien gedurende de dag. Laten we nu kijken naar wat de wetenschap zegt over SIRT1 en ouderdom.

Om meer te leren over de rol van SIRT1 bij veroudering, wordt onderzoek gedaan in verschillende organismen. Het is makkelijker om ethische goedkeuring te krijgen voor onderzoeken naar veroudering in fruitvliegjes, ratten en apen, dan in menselijke proefpersonen. Het DNA van ratten en apen komt sterk overeen met dat van mensen. Dit maakt onderzoek naar andere organismen nuttig om meer te weten te komen over hoe het menselijk lichaam waarschijnlijk reageert op dergelijke condities. 

Om te toetsen of activatie van SIRT1 door middel van vasten of suppletie leidt leidt tot verbeteringen in de gezondheid bij ouderen, onderzoeken we de volgende hypotheses:

 1. Verhoogt de levensduur in organismen met hogere SIRT1 waarden?
 2. Verbetert de kwaliteit van leven in organismen met hogere SIRT1 waarden?

Nadat we hebben gekeken naar het effect van SIRT1 op levensduur en kwaliteit van leven, wordt besproken of het aannemelijk is dat deze effecten ook gelden in het menselijk lichaam.

 

Het effect van calorie restrictie op levensduur en gezondheid

SIRT1 waarden kunnen op meerdere manieren worden gemanipuleerd. Calorie restrictie is een effectieve manier om SIRT1 te activeren. In verschillende organismen is aangetoond dat calorie restrictie een levensduur verlengende werking heeft. Dit effect werd aanvankelijk gevonden in gistcellen (2). Hierna werd de levensduur verlengende werking van calorie restrictie ook aangetoond in wormen (3), vliegen (4) en ratten (5). Dit levensduur verlengende effect, gemedieerd door SIRT1 activatie, wordt ook gevonden bij suppletie met resveratrol. Zo werd gevonden dat resveratrol een levensduur verlengende werking heeft in gistcellen (6), wormen (7), vliegjes (8) en mannelijke ratten (9), wanneer zij behandeld worden met resveratrol. 

rat research resveratrol lifespan
Alhoewel we veel uit onderzoeken in dieren, betekent dit niet per se dat dergelijke effecten ook bij mensen gevonden zal worden.

Het is erg makkelijk om in laboratoriumonderzoek bij organismen met een korte levensduur te controleren op allerlei factoren die mogelijk van invloed zijn op de levensduur. Hiermee voorkom je dat allerlei externe factoren van invloed zijn op hetgeen dat wordt gemeten. Zo is het bijvoorbeeld makkelijk te controleren op sociale interactie, door in de experimentele en controlegroep evenveel deelnemers in een kooi te plaatsen. Bij onderzoek naar primaten wordt dit wat lastiger, omdat het ethisch gezien lastiger is om dergelijke factoren te standaardiseren. Gelukkig zijn er nog andere primaten, waar wél onderzoek naar is gedaan in een experiment met willekeurige toewijziging. 

 

Het effect van calorie restrictie op levensduur in apen

Zo werd in 1989 een onderzoek gestart naar calorie restrictie en het effect hiervan op levensduur en kwaliteit van leven in resusapen (10). Deze resusapen met een gemiddelde levensduur van 27 jaar en een maximale leeftijd van 40 jaar, werden gedurende 20 jaar blootgesteld aan één van de condities. In totaal 76 apen werden op volwassen leeftijd (7- 14) willekeurig ingedeeld in de experimentele groep (CR), of de controlegroep (control). Nadat gedurende 3 tot 6 maanden calorieinname werd gemeten, werd dit in de CR groep gedurende 3 maanden geleidelijk aan gereduceerd tot 70% van het aantal calorieën dat zij gebruikelijk aten. 

Na 20 jaar, in 2009, werd vergeleken hoeveel van de apen in beide groepen was overleden aan leeftijd gerelateerde oorzaken als diabetes, kanker en cardiovasculaire aandoeningen. In de CR groep was 13% van de apen overleden aan leeftijd gerelateerde oorzaken, tegenover 37% in de controlegroep (p= .03). Op afbeelding 1 is afgebeeld hoe een gemiddelde aap eruit zag in zowel de controlegroep als de CR groep.

 

calorie restriction sirt1 aging longevity
Afbeelding 1. Op foto A en B is een gemiddelde aap uit de controlegroep te zien, met een leeftijd van 27.6 jaar. Op foto C en D is een gemiddelde aap uit de calorie restrictie groep te zien, met ongeveer dezelfde leeftijd.

Het effect van calorie restrictie op gezondheid in apen

Als we naar afbeelding 1 kijken, kunnen we zelf observeren dat de aap uit de CR groep gezonder oogt dan zijn leeftijdsgenoot uit de controlegroep. In het onderzoek werden ook meetbare factoren (biomarkers) van gezondheid vergeleken. Zo werd met röntgenapparatuur gevonden dat apen in de CR groep minder last hadden van spieratrofie ten gevolge van sarcopenie, ofwel: apen verloren minder spiermassa ten gevolge van veroudering. 

Ook vonden de onderzoekers in de CR groep, dat diabetes kon worden voorkomen dankzij verbeteringen in insuline resistentie. Binnen de controlegroep van 38 apen, werden 5 gevallen van diabetes gevonden en 11 gevallen van prediabetes. In de CR groep werd géén diabetes, noch prediabetes gevonden. Ook werd gekeken naar verschillen in ontwikkeling van kanker, door te kijken naar de hoeveelheid medisch abnormale weefselgroei ofwel neoplasma. In de CR groep werd 50% minder neoplasma gevonden, in vergelijking met de controlegroep. Voor cardiovasculaire ziekten werd een effect gevonden van vergelijkbare grootte, waarbij ongeveer 50% minder cardiovasculaire ziekten werden gevonden in de CR groep ten opzichte van de controlegroep. 

In het onderzoek werd ook gekeken naar het moment waarop de resusapen ziek werden. Hiervoor werd niet alleen gecontroleerd op diabetes, kanker en cardiovasculaire aandoeningen, maar ook andere leeftijd gerelateerde ziekten als diverticulosis en arthritis. Dergelijke ziekten ontwikkelden zich in de CR groep pas op latere leeftijd, dan in de controlegroep (p= .008). De resultaten impliceren dat apen minder snel verouderen, wanneer zij een calorie arm dieet volgen. 

Het effect van calorie restrictie in mensen

Het hierboven besproken onderzoek toont aan dat primaten langer en gezonder kunnen leven dankzij calorie restrictie. Of het effect dat bij apen werd gevonden ook is te generaliseren naar mensen, blijft nog de vraag. Het is vrijwel onmogelijk om onderzoek te doen naar het effect van calorie restrictie op levensduur, waarbij menselijke deelnemers op willekeurige wijze voor de rest van hun leven in een onderzoeksgroep worden ingedeeld.

Er zijn weinig klinische onderzoeken gedaan naar calorie restrictie of vasten, waarbij sprake was van willekeurige toewijzing. In een systematische review werden goed opgezette onderzoeken naar calorie restrictie en vasten geanalyseerd (11). Hiervoor werd data van alle op dat moment beschikbare willekeurig toegewezen klinische onderzoeken gebruikt. Slechts drie gepubliceerde onderzoeken voldeden aan de criteria van de onderzoekers:

1. Werd bij het onderzoek specifiek gekeken naar klinische uitkomsten?

2. Zijn deelnemers willekeurig toegewezen tot condities?

3. Is er een representatieve controlegroep gebruikt?

Laten we een kijkje nemen in de onderzoeken die voldeden aan deze criteria.

18% calorie restrictie gedurende 12 weken, in combinatie met vasten

Bij één van de experimenten werd gekeken naar het effect van “alternate day fasting” op onder andere gewichtsverlies (12). 

Aan het onderzoek deden 32 niet obese mannen en vrouwen mee, van 35 tot 65 jaar. Deelnemers in de controlegroep volgden gedurende 12 weken een ad libitum dieet, waarbij zij naar wens aten. Deelnemers in de experimentele groep wisselden ad libitum dagen af met dagen waarin zij slechts 75% caloriën aten van het aantal caloriën dat zij nuttigen op dagen dat zij ad libitum aten. Na 12 weken werd gekeken naar verschillen in gewichtsverlies. Deelnemers in de experimentele groep verloren gemiddeld 6.5% van hun lichaamsgewicht, terwijl in de controlegroep geen significant verschil in lichaamsgewicht werd gevonden. Tevens werden verbeteringen gevonden in biomarkers van metabole en cardiovasculaire gezondheid. Zo werd bij deelnemers in de experimentele groep een vermindering gevonden in triacylglycerolen, c-reactief proteïne en leptine. Daarnaast werd ook een positief effect gevonden op het cholesterol, mogelijk gemaakt door aanmaak van grotere LDL-deeltjes. 

De resultaten van het onderzoek impliceren dat calorie restrictie een effectieve manier is, om het risico op ontwikkeling van cardiovasculaire of metabole aandoeningen te reduceren.

25% calorie restrictie gedurende 12 weken, in combinatie met vasten

In een ander experiment werd gekeken naar het effect van calorie restrictie op biomarkers van metabolische gezondheid (13) én humeur en depressie bij mannelijke deelnemers tussen de 50 en 70 jaar oud (14). 

Deelnemers in de experimentele groep (FCR) volgden gedurende 12 weken een dieet met een calorie restrictie van 300 tot en met 500 caloriën per dag, wat neerkwam op een gereduceerde calorie inname van 18%. De FCR groep combineerde de gereduceerde calorie-inname met vasten volgens de Soenna manier, waarbij niets wordt gegeten of gedronken wanneer de zon op is. De FCR groep zag in vergelijking met de controlegroep een verbetering in de volgende biomarkers: lichaamsgewicht, BMI, vetpercentage, vetmassa, bloeddruk, cholesterol en totaal DNA dat zich met cellen herenigt. Daarnaast had de FCR groep na afloop van het experiment significant minder last van spanning, woede, verwarring en stemmingsstoornissen. Tevens gaven deelnemers in de CR groep aan zich krachtiger te voelen, ten opzichte van deelnemers in de controlegroep. Er werd geen verschil gevonden in mate van depressie.

religious fasting as sirt1 activator
Intermittent vasten is een ritueel dat al eeuwenlang wordt toegepast binnen verschillende religieuze stromingen.

De resultaten van het onderzoek impliceren dat calorie restrictie en vasten niet alleen een positief effect hebben op biomarkers van gezondheid, maar ook op ons humeur. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat het onderzoek plaatsvond met relatief oude mannen, waardoor de resultaten misschien moeilijk zijn te generaliseren.

Het effect van 24 uur vasten

In het derde experiment dat in het onderzoek wordt besproken, werd het effect van een 24-uur durende periode van water-vasten onderzocht (15), 

Aan dit onderzoek deden 30 gezonde deelnemers mee, die willekeurig werden ingedeeld in één van de condities. Deelnemers in de experimentele conditie moesten gedurende 24 uur vasten, waarbij ze alleen water mochten drinken. Deelnemers in de controleconditie konden gewoon eten, zoals zij gewend waren. Bij deelnemers die gedurende 24 uur hadden gevast, werden signifcant hogere waarden gevonden voor het menselijk groeihormoon, hemoglobine, hematocriet, rode bloedcellen, totaal cholesterol en hdl-cholesterol. Ook werd in vergelijking met de controlegroep een verlaging gevonden in triglyceriden, bicarbonaat en lichaamsgewicht. De verlaging in triglyceriden en lichaamsgewicht hielden tot 48 uur na aanvang van het onderzoek aan, terwijl de overige waarden wat sneller terugkeerden naar het gemiddelde. 

De resultaten van het onderzoek impliceren dat vasten op korte termijn zorgt voor verbeteringen in biomarkers van gezondheid. Herhaaldelijk vasten zou om die reden een goede methode zijn om de kans op het ontwikkelen van metabolische ziekten te verminderen.

Het effect van calorie restrictie en vasten op gezondheid en levensduur in mensen

Uit de hierboven besproken onderzoeken blijkt dat SIRT1 activatie door middel van calorie restrictie of vasten, in verschillende organismen een levensduur verlengende werking heeft. Alhoewel dit effect ook wordt gevonden in apen, is dit effect moeilijk te repliceren in mensen. Of een dergelijk effect ook voor mensen geldt, zal waarschijnlijk nooit middels een onderzoek met willekeurige toewijzing kunnen worden aangetoond. 

De positieve effecten van calorie restrictie en vasten zijn wél terug te vinden in biomarkers van gezondheid, in verschillende onderzoeken verricht bij menselijke deelnemers. De positieve effecten van vasten uiten zich vooral in lichaamsgewicht, bloeddruk, cholesterol en herstel van DNA.

We weten reeds dat vasten SIRT1 activeert. Calorie restrictie en vasten blijken efficiënte methoden te zijn om biomarkers van gezondheid te verbeteren. Door verbetering in biomarkers van gezondheid, gaat men gezonder door het leven én heeft men minder kans om leeftijd gerelateerde ziekten te ontwikkelen. SIRT1 kan niet alleen door calorie restrictie en vasten worden geactiveerd, maar ook door middel van suppletie met, resveratrol, pterostilbeen, quercetine en curcumine. Om te kijken of we dergelijke effecten van calorie restrictie ook kunnen verwachten bij suppletie met bijvoorbeeld resveratrol, zullen we nu beide methoden met elkaar vergelijken.

Resveratrol als "fasting mimetic" versus werkelijke calorie restrictie

Resveratrol wordt doorgaans gezien als “fasting mimetic”, omdat het de effecten van calorie restrictie nabootst. In het hier besproken onderzoek wordt gekeken naar het verschil in effectiviteit van calorie restrictie en suppletie met resveratrol (16). Het onderzoek was tweeledig en vond plaats in menselijke longcellen en in ratten. De longcellen werden blootgesteld aan AAPH, om oxidatie te induceren. Cellen werden vervolgens blootgesteld aan calorie restrictie of toediening van 5, 10 en 20 μM resveratrol. Cellen in de calorie restrictie of resveratrol groep, toonden minder kenmerken van cellulaire veroudering. Tevens werd gevonden dat cellen die met 10 μM resveratrol werden behandeld, beter bestand waren tegen de negatieve gevolgen van AAPH dan cellen in de calorie restrictie groep. De resultaten impliceren dat resveratrol op cellulair niveau een groter positief effect heeft, dan calorie restrictie.

Resveratrol versus calorie restrictie in ratten

In hetzelfde onderzoek werd ook het verschil in effect tussen calorie restrictie (CR) en resveratrol getoetst in ratten. De ratten werden willekeurig toegewezen tot de controlegroep, de calorie restrictie groep of één van de resveratrol groepen. Gedurende het experiment kregen alle ratten 200 mg galactose per kilo lichaamsgewicht toegediend, om lichamelijke veroudering te induceren. 

 

Ratten in de controlegroep werden geleidelijk aan apathisch en traag. Ook ging de kwaliteit van huid en haar er in de controlegroep sterk op achteruit. Naast fysieke kenmerken van aftakeling, werd ook gekeken naar verandering in cognitie en fysieke activiteit. Dit werd getoetst door middel van de Morris-waternavigatietaak, waarbij ratten een platform moeten vinden in een bak water. Ratten in alle condities gingen gedurende het onderzoek sneller zwemmen, ook werden zij beter in het uitvoeren van de Morris-waternavigatietaak. Ratten in de experimentele condities- CR en resveratrol- zagen een grotere verbetering in zwemsnelheid, dan ratten in de controlegroep. Ook waren ratten in de experimentele condities sneller in het uitvoeren van de Morris-waternavigatietaak. Tevens werd gevonden dat een hoge dosering resveratrol (100 mg per kilo lichaamsgewicht), een groter positief effect had op cognitie en activiteit, dan calorie restrictie of een lage dosering resveratrol (50 mg per kilo lichaamsgewicht). 

Een dosering van 50 mg per kilo lichaamsgewicht in ratten, is vergelijkbaar met een dosering van 8.1 tot en met 9.5 mg per kilo lichaamsgewicht in mensen (16). Dit is vergelijkbaar met de kracht van onze formule, ResveraShield. Deze dosering is tevens vergelijkbaar met de veelgebruikte dosering van 500 mg in klinische studies bij menselijke proefpersonen. Een hoge dosering van 100 mg per kilo lichaamsgewicht in ratten, is vergelijkbaar met 16.2 tot en met 19 mg per kilo lichaamsgewicht in mensen. Dit komt in de buurt van de kracht van onze formule, Strong Heart.

In het onderzoek werd ook gekeken naar de antioxidatieve werking van calorie restrictie en resveratrol. Bij ratten in de CR en resveratrol groep werd significant minder oxidatie gevonden ten opzichte van de controlegroep. Hieruit bleek dat een hoge dosering resvertrol, een sterkere antioxidatieve werking heeft dan calorie restrictie. Tevens werd in de ratten die alleen galactose toegediend kregen, een vermindering in telemorase activiteit geconstateerd. Daarentegen werd in de CR en resveratrol groepen meer telemorase activiteit gevonden. Een vermindering in telemorase activiteit, is een indicator van lichamelijke veroudering. Deze veroudering kan gereduceerd worden door middel van CR en/ of resveratrol. Hierbij werd geen verschil gevonden in effectiviteit tussen calorie restrictie en resveratrol.

Hoe weerhoudt resveratrol zich tot calorie restrictie?

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat zowel calorie restrictie als resveratrol, effectieve methoden zijn om oxidatie te verminderen in menselijke longcellen. Daarnaast is met het onderzoek aangetoond dat bij ratten zowel calorie restrictie als resveratrol effectief zijn in het verminderen van cognitieve en fysieke degradatie ten gevolge van toediening met galactose. Hierbij bleek een hoge dosering resveratrol voor verschillende biomarkers van veroudering een effectievere behandelmethode te zijn, dan calorie restrictie. De resultaten van het onderzoek impliceren dat we effecten die gevonden worden voor calorie restrictie, misschien ook gevonden worden als calorie restrictie wordt vervangen door suppletie van bijvoorbeeld resveratrol.

Conclusie

Er zijn verschillende methoden om SIRT1 te activeren, welke effectief zijn in het verbeteren van biomarkers van veroudering in het menselijk lichaam. Dergelijke methoden zijn; calorie restrictie, (intermittent) vasten en suppletie met SIRT1 activatoren als resveratrol. Zowel calorie restrictie als resveratrol kunnen in mensen een positief effect hebben op het cholesterolgehalte, lichaamsgewicht, bloeddruk en herstel van DNA. 

Het levensduur verlengende effect van resveratrol en calorie restrictie is aangetoond in verschillende organismen, maar niet in mensen. Er zijn erg veel factoren, die van invloed zijn op levensduur. Dit maakt het erg moeilijk om het levensduur verlengende effect van calorie restrictie en/ of resveratrol in mensen aan te tonen. Het zou kunnen dat deze methoden een levensduur verlengd effect hebben in mensen, maar we weten het simpelweg niet. Het menselijk lichaam is complex en er zijn zoveel factoren van invloed op levensduur, dat we ons ook af kunnen vragen of het effect van calorie restrictie en/ of resveratrol wel genoeg impact heeft om een levensduur verlengend effect te bewerkstelligen in mensen.

Lang leven klinkt leuk, maar het is naar onze mening belangrijker om gezond te zijn, dan om oud te worden. Want wat is de waarde van ouderdom, met een versleten lichaam? Het lijkt erop dat methoden om SIRT1 te activeren, een goede strategie bieden om gezonder te leven en de kans op het ontwikkelen van leeftijd gerelateerde ziekten te verminderen. Omdat het activeren van SIRT1 meer gezondheidsvoordelen met zich meebrengt, dan misschien oud te worden, raden wij aan om bepaalde methoden om SIRT1 op te hogen zelf toe te passen. Hoe je dit doet, laten wij aan jou over. Doe je liever aan vasten, calorie restrictie, of gebruik je liever voedingssupplementen om SIRT1 te activeren? Het toepassen van een combinatie van methoden is wellicht het meest effectief, maar misschien niet voor iedereen weggelegd. Het belangrijkst is dat jij een strategie vindt om gezond te blijven, die jij makkelijk vol kunt houden.

SIRT1 en NAD+ activeren met Elixir Life

De formules van Elixir Life zijn speciaal ontwikkeld om SIRT1 en NAD+ te stimuleren, met als doel om lichaamscellen en dan met name onze mitochondriën gezond te houden. Doordat we ons eigen onderzoek doen en hiermee ver voorlopen op kennis waar onze concurrenten over beschikken, kunnen we de beste formules aanbieden binnen deze prijscategorie. 

Bij de ontwikkeling van onze producten hebben we aan alle beperkingen van doorsnee voedingssupplementen gedacht. We gebruiken voor onze producten ingrediënten van de hoogst mogelijke kwaliteit, die op een hoog percentage zijn gestandaardiseerd. Daarnaast gebruiken we ingrediënten die feilloos op elkaar aansluiten en elkaar ondersteunen.

ResveraShield is een uitstekend resveratrol supplement ter ondersteuning van de algehele gezondheid. Bright Mind is ons hoogwaardige curcumine product met een twist, bedoeld om de hersencellen gezond te houden. Strong Heart is ons paradepaardje, speciaal ontwikkeld om het cardiovasculaire systeem een boost te geven.

Literatuurlijst

 1. Imai, S. I., & Guarente, L. (2014). NAD+ and sirtuins in aging and disease. Trends in cell biology, 24(8), 464-471.
 2. Anderson, R. M., Bitterman, K. J., Wood, J. G., Medvedik, O., & Sinclair, D. A. (2003). Nicotinamide and PNC1 govern lifespan extension by calorie restriction in Saccharomyces cerevisiae. Nature, 423(6936), 181-185.
 3. Lee, G. D., Wilson, M. A., Zhu, M., Wolkow, C. A., De Cabo, R., Ingram, D. K., & Zou, S. (2006). Dietary deprivation extends lifespan in Caenorhabditis elegans. Aging cell, 5(6), 515-524.a
 4. Partridge, L., Piper, M. D., & Mair, W. (2005). Dietary restriction in Drosophila. Mechanisms of ageing and development, 126(9), 938-950.
 5. Weindruch, R., Walford, R. L., Fligiel, S., & Guthrie, D. (1986). The retardation of aging in mice by dietary restriction: longevity, cancer, immunity and lifetime energy intake. The Journal of nutrition, 116(4), 641-654.
 6. Howitz, K. T., Bitterman, K. J., Cohen, H. Y., Lamming, D. W., Lavu, S., Wood, J. G., … & Scherer, B. (2003). Small molecule activators of sirtuins extend Saccharomyces cerevisiae lifespan. Nature, 425(6954), 191-196.
 7.  Tissenbaum, H. A., & Guarente, L. (2001). Increased dosage of a sir-2 gene extends lifespan in Caenorhabditis elegans. Nature, 410(6825), 227-230.
 8. Rogina, B., & Helfand, S. L. (2004). Sir2 mediates longevity in the fly through a pathway related to calorie restriction. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(45), 15998-16003.
 9. Colman, R. J., Anderson, R. M., Johnson, S. C., Kastman, E. K., Kosmatka, K. J., Beasley, T. M., … & Weindruch, R. (2009). Caloric restriction delays disease onset and mortality in rhesus monkeys. Science, 325(5937), 201-204.
 10. Kanfi, Y., Naiman, S., Amir, G., Peshti, V., Zinman, G., Nahum, L., … & Cohen, H. Y. (2012). The sirtuin SIRT6 regulates lifespan in male mice. Nature, 483(7388), 218-221.
 11. Horne, B. D., Muhlestein, J. B., & Anderson, J. L. (2015). Health effects of intermittent fasting: hormesis or harm? A systematic review. The American journal of clinical nutrition, 102(2), 464-470.
 12. Varady, K. A., Bhutani, S., Klempel, M. C., Kroeger, C. M., Trepanowski, J. F., Haus, J. M., … & Calvo, Y. (2013). Alternate day fasting for weight loss in normal weight and overweight subjects: a randomized controlled trial. Nutrition journal, 12(1), 146.
 13. Teng, N. I. M. F., Shahar, S., Rajab, N. F., Manaf, Z. A., Johari, M. H., & Ngah, W. Z. W. (2013). Improvement of metabolic parameters in healthy older adult men following a fasting calorie restriction intervention. The Aging Male, 16(4), 177-183.
 14. Hussin, N. M., Shahar, S., Teng, N. I. M. F., Ngah, W. Z. W., & Das, S. K. (2013). Efficacy of fasting and calorie restriction (FCR) on mood and depression among ageing men. The journal of nutrition, health & aging, 17(8), 674-680.
 15. Horne, B. D., Muhlestein, J. B., Lappe, D. L., May, H. T., Carlquist, J. F., Galenko, O., … & Anderson, J. L. (2013). Randomized cross-over trial of short-term water-only fasting: metabolic and cardiovascular consequences. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 23(11), 1050-1057.
 16. Li, J., Zhang, C. X., Liu, Y. M., Chen, K. L., & Chen, G. (2017). A comparative study of anti-aging properties and mechanism: resveratrol and caloric restriction. Oncotarget, 8(39), 65717.
 17. Nair, A. B., & Jacob, S. (2016). A simple practice guide for dose conversion between animals and human. Journal of basic and clinical pharmacy, 7(2), 27.