SIRT1 activatie: Wanneer kan ik resveratrol, pterostilbeen, curcumine en quercetine het beste innemen voor optimaal effect?

sirt1 golf meepakken

Hoofdpunten:

✓ Bij voorkeur ’s ochtends, anders ’s avonds. Niet gedurende de dag.

✓ Innemen met water, bij een kleine maaltijd (ontbijt).

✓ Aan het vasten? Innemen tijdens het vasten met een olie als MCT C8, welke geen negatieve impact heeft het vasten.

✓ Niet direct vóór, of tot 8 uur na intensieve krachttraining (Hierover volgt nog een artikel).

Lees hier meer over de werking van resveratrol. 

Vind hier de beste, wetenschappelijk onderbouwde formules om SIRT1 te activeren.

 

Inleiding

Er is in het wetenschappelijk onderzoek geen eenduidige conclusie over het beste tijdstip, waarop men resveratrol in dient te nemen voor optimaal resultaat. De factor tijdsinname wordt nauwelijks meegenomen in de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan. Tevens krijgen deelnemers in onderzoeken vaak twee keer per dag resveratrol of een verwant middel als pterostilbeen toegediend, waardoor je niets kunt zeggen over verschillen in effect bij inname ’s avonds of ’s ochtends. 

De tegenhanger van SIRT1, mTOR, wordt onderdrukt door calorie restrictie, ofwel: minder calorieën nuttigen dan wordt gebruikt, of door middel van periodes van vasten. Ook door gebruik van voedingssupplementen als resveratrol en pterostilbeen, wordt mTOR onderdrukt en SIRT1 geactiveerd (2). mTOR is een eiwit welke een rol speelt in proteïnesynthese en celgroei. Om een goede balans te creëren tussen celgroei en celbescherming, is het nuttig om gebruik te maken van beide mechanismen. Niet onderbroken celgroei is ongunstig, omdat kankercellen dan de vrije loop krijgen in hun ontwikkeling. 

Het is nuttig om SIRT1 te activeren en zo met enige regelmaat het mTOR-mechanisme te onderdrukken, om celgroei af te wisselen met celbescherming. Dit nut is in wetenschappelijk onderzoek veelvuldig aangetoond. Zo is van resveratrol als SIRT1 activator bekend dat het de groei van leukemische t-cellen vermindert (3). Teveel SIRT1 activatie en de daarbij komende autofagie is echter ook niet gunstig. Men kan best lang zonder eten, maar als iemand mager en ondervoed is, is het misschien handig om celgroei te stimuleren en zo ondergewicht en een hormonale disbalans te voorkomen. 

 

Balans vinden tussen mTOR en SIRT1

Bij Elixir Life zijn wij voorstander van een levensstijl waarbij activatie van SIRT1 en mTOR worden afgewisseld, om van beide mechanismen de vruchten te kunnen plukken. SIRT1 en mTOR kunnen worden gezien als de yin en yang van celgroei en celbescherming. 

In geval van ziekte, is het wellicht nuttig om meer focus te leggen op SIRT1 activatie, dan om mTOR continue te stimuleren. mTOR wordt gestimuleerd door insuline, door te eten stimuleert men dus mTOR, terwijl SIRT1 juist wordt gestimuleerd door calorie restrictie. Omdat zowel mTOR als SIRT1 nuttige lichamelijke functies in gang zetten, willen wij gezonde mensen helpen om de juiste balans te vinden tussen activatie van SIRT1 en mTOR. Dit kan bereikt worden door periodes af te wisselen, waarbij beide processen optimaal worden benut. Zo geef je het lichaam de mogelijkheid te herstellen en te groeien na intensieve krachttraining, maar geef je het lichaam ook de kans om ongewenste cellen op te ruimen en bruikbare cellen resistenter te maken.

 

yin yang balans sirt1 mtor
Met onze producten proberen we genexpressie in balans te brengen middels activatie van SIRT1

Omdat met resveratrol, pterostilbeen, quercetine en curcumine een lichaamseigen proces in gang gezet wordt, is het wellicht nuttig om producten die dit proces stimuleren in te nemen op momenten waarop dit lichaamseigen proces normaliter zou plaatsvinden. Je neemt ook geen slaapmiddelen in na het ontwaken en drinkt geen koffie voordat je naar bed gaat. Men heeft er doorgaans baat bij als voedingssupplementen of stimulanten de natuurlijke stromen van het lichaam ondersteunen en niet dwarsbomen.

 

 

Natuurlijke activatie van SIRT1

 

Om te bepalen wat het beste moment van inname is van resveratrol, pterostilbeen, curcumine en quercetine moeten we rekening houden met het proces dat met deze antioxidanten wordt gestimuleerd. Resveratrol, pterostilbeen, curcumine en quercetine zijn zogenaamde polyfenolen, die door planten worden aangemaakt om zich te beschermen voor stressoren als virale of bacteriële infectie. Deze antioxidanten activeren in het menselijk lichaam het SIRT1-gen. Dit NAD+ afhankelijke gen, dat belangrijk is voor cellulaire regulatie, wordt onder verschillende omstandigheden in het lichaam actief.

 

resveratrol sirt1 ampk mtor
Wanneer AMPK SIRT1 opreguleert, wordt mTOR onderdrukt.

AMPK activeert SIRT1 in tijden van stress (4), hiermee geeft het lichaam een signaal af dat het zichzelf moet beschermen om deze stressoren op cellulair niveau te overleven. Er zijn meerdere vormen van stress te noemen, die ertoe leiden dat het SIRT1-gen actief wordt. Eén zo’n stressfactor is het gebrek aan inname van nutriënten, ofwel calorie restrictie. Door bijvoorbeeld minder caloriën te nuttigen dan men nodig heeft, of door periodes te vasten, kan men SIRT1 stimuleren (5). Alhoewel andere vormen van stress eveneens SIRT1 ophogen, lijkt calorie restrictie in gezonde personen de grootste drijfveer achter SIRT1 te zijn.

 

Naast stimulatie door stressfactoren, wordt SIRT1 ook gestimuleerd door aanwezigheid van NAD+. Dit co-enzym kan op meerdere manieren gesynthetiseerd worden in het lichaam. Door lichamelijke activiteit als krachttraining komt NADH vrij, welke het lichaam kan synthetiseren tot NAD+ (6). Daarnaast kan NAD+ gestimuleerd worden door aanwezigheid van NAD+ precursors als niacin, niacinamide of nicotinamide mononucleotide (nmn) (7). Omdat SIRT1 afhankelijk is van NAD+ voor zijn deacytelase activiteiten, waarmee het de mitochondriën krachtiger maakt, is het nuttig om SIRT1 activatoren te combineren met NAD+ precursors. Onze wetenschappelijk onderbouwde formules, maken gebruik van dit synergisme. 

 

Door calorie restrictie gestimuleerde SIRT1 activiteit

Het SIRT1 eiwit wordt geactiveerd onder stress. Eén zo’n stressfactor is het gebrek aan nutriënten. Als het lichaam geen voeding meer krijgt, is dit stressvol voor het lichaam. Het lichaam gaat om met deze stress, door energie te gebruiken voor celbescherming versus celgroei. Hiervoor wordt door middel van autofagie energie uit oude lichaamscellen gebruikt, in plaats energie uit nutriënten in de bloedbaan. Dankzij dit proces kunnen mensen best lang overleven zonder ook maar iets te eten. 

Doordat het lichaam het niet binnenkrijgen van nutriënten ziet als een grote stressfactor, worden SIRT1 waarden grotendeels gereguleerd door beschikbaarheid van nutriënten. Er vinden veel onderzoeken plaats in ratten, zodat deze ratten na het onderzoek opgeofferd kunnen worden om zo nauwkeurig mogelijk de SIRT1 waarden te meten. Het DNA van ratten lijkt erg veel op dat van de mens, dit maakt onderzoek naar ratten zeer geschikt om meer te leren over hoe processen waarschijnlijk plaatsvinden in het menselijk lichaam.

In één zo’n onderzoek werden de SIRT1 waarden gemeten bij ratten die bijna 12 maanden lang een calorie-arm dieet volgden (8). De ratten die 60% van het aantal calorieën aten, ten opzichte van ratten in de controlegroep, hadden hogere SIRT1 waarden. In afbeelding 1. is te zien dat meer SIRT1 werd gevonden in de hersenen, vetweefsel, de nieren en de lever.

Nadat werd aangetoond dat SIRT1 niveaus hoger zijn bij ratten die een dieet volgen dat laag is in calorieën, werd getest of het serum van deze ratten bij lichaamscellen afkomstig van mensen eveneens zou leiden tot verhoging in SIRT1 waarden. 

Om dit te testen werd het serum van ratten uit zowel de experimentele groep (CR), als de controlegroep (AL) gebruikt op menselijke embryonale niercellen in reageerbuisjes. Bij cellen die groeiden in aanwezigheid van het serum uit de experimentele groep (CR), waren de SIRT1 waarden twee keer zo hoog als in cellen die groeiden in aanwezigheid van het serum uit de controlegroep (AL).

 

Afbeelding 1.: SIRT1 waarden in de hersenen, vet, de nieren en lever. AL staat voor de controlegroep, waar CR staat voor de calorierestrictie-groep. Actin is gebruikt als placebo en ter controle. Bron: http://science.sciencemag.org/, 19-08-2020

In ander onderzoek kregen ratten gedurende twee maanden alle voeding waar zij behoefte aan hadden (9). Vervolgens werden de ratten opgedeeld in twee groepen, waarbij de ene groep gedurende 24 uur alleen water kreeg. De controlegroep had wel gewoon toegang tot voedsel. Na 24 uur werd bij de ratten de lever weggehaald. Vervolgens was te zien dat bij de ratten die 24 uur hadden gevast, veel hogere SIRT1 waarden werden gevonden in de lever. 

We weten nu dus dat SIRT1 waarden hoger zijn naarmate ratten gedurende een lange periode minder calorieën nuttigen dan waar zij behoefte aan hebben. Ook weten we dat ratten na een 24 uur durende periode van vasten, ongeveer twee keer zo hoge SIRT1 waarden hebben in de lever in vergelijking met wanneer ratten niet vasten. SIRT1 waarden kunnen dus snel gestimuleerd worden door te vasten, waar calorie restrictie op lange termijn een goede strategie lijkt om SIRT1 te activeren.

 

SIRT1 12h fast
Afbeelding 2.: De SIRT1 curve gedurende 24 uur, voor iemand die tussen 08:00 en 20:00 eet.

Als het menselijk lichaam net zo zou reageren op calorie restrictie en vasten als ratten, kunnen we een inschatting maken van onze SIRT1 waarden gedurende de dag. Laten we als voorbeeld iemand nemen die gedurende de dag tussen 08:00 en 20:00 eet. Deze persoon vast dan in principe van 20:00 ’s avonds tot de volgende ochtend 08:00. Een dergelijke SIRT1 curve, zou er op basis van wat we weten uit onderzoeken die gedaan zijn naar ratten, ongeveer zo uitzien als op afbeelding 2.

 

Wanneer kan ik SIRT1 activatoren het beste innemen?

Als iemand gedurende een langer deel van de dag vast, zullen SIRT1 waarden een hogere piek bereiken en langer aanhouden. De SIRT1 curve voor iemand die tussen 14:00 en 20:00 eet, zou er dan ongeveer zo uit komen te zien als in afbeelding 3. Ditzelfde effect kan ook bereikt worden door suppletie met een SIRT1 activator als Strong Heart. Om een dergelijk voedingssupplement optimaal te benutten, kunnen calorie restrictie door middel van vasten en suppletie met SIRT1 activatoren worden gecombineerd. Een inschatting van hoe een dergelijke SIRT1 curve er dan uit zou zien, is terug te zien in afbeelding 4.

SIRT1 16h fast
Afbeelding 3.: SIRT1 waarden bereiken een hogere piek en houden langer aan, naarmate men langer vast gedurende de dag of een SIRT1 activator als Strong Heart inneemt bij het ontbijt.
SIRT1 16h fast plus resveratrol
Afbeelding 4.: SIRT1 waarden kunnen tijdens het vasten extra gestimuleerd worden, voor meer effect.

Hoe wordt SIRT1 nog meer gestimuleerd?

SIRT1 gebruikt NAD+ voor zijn deacytelase activiteiten. Als er NAD+ in het lichaam aanwezig is, kan het SIRT1-gen makkelijker zijn werk doen. Er is bovendien aangetoond dat NAD+ op zijn beurt ook SIRT1 kan activeren, bij bijvoorbeeld suppletie met een NAD+ precursor als niacinamide (10). NAD+ wordt in het lichaam aangemaakt door precursors als niacinamide, maar ook NADH. NADH komt vrij bij fysieke activiteit en kan vervolgens door het lichaam omgezet worden tot NAD+. Men kan dus ook wat aanwezigheid van SIRT1 verwachten gedurende de dag door fysieke inspanning. In afbeelding 2, 3 en 4 is dit ook meegenomen in de curve.

Net als dat een druif resveratrol aanmaakt wanneer het een virale infectie krijgt, maakt het menselijk lichaam SIRT1 aan als reactie op een dergelijke stressfactor als een virale infectie. Je kan dus verwachten, dat het blootstellen van het lichaam aan allerlei stressoren, leidt tot een verhoging van SIRT1. Het blootstellen aan dergelijke factoren kan leiden tot nuttige cellulaire adaptaties, die het lichaam sterker maken. Voor een dergelijke adaptatie, moet de lichaamscel de stressor wel overleven. Het is dus handig om fysieke inspanning te verrichten, waarvan iemand goed kan herstellen, zodat het lichaam zich hierop kan aanpassen. Daarentegen is het niet handig om ongetraind een marathon te lopen, of je onder te laten niezen door iemand met COVID-19. Een dergelijke stressfactor is waarschijnlijk te groot voor het immuunsysteem om hiermee om te gaan. 

Conclusie

Het lijkt nuttig om het tijdstip van inname van resveratrol en verwante middelen als variabele mee te nemen in toekomstig wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van bijvoorbeeld resveratrol. 

Op basis van wat de beschikbare kennis, stellen wij de hypothese dat SIRT1 het best gestimuleerd kan worden op het moment waarop SIRT1 waarden normaliter hun piek bereiken. Dit betekent dat de producten van Elixir Life door de meeste mensen waarschijnlijk het best ’s ochtends ingenomen kunnen worden. Dit kan met een glas water, bij het ontbijt. Of geef je SIRT1 waarden tijdens het vasten ’s ochtends een extra boost. Voedingssupplementen als resveratrol worden beter opgenomen in de bloedbaan, bij aanwezigheid van (vooral vettige) nutriënten. Om te voorkomen dat voedingssupplementen slecht benut worden door het lichaam, kunnen deze tijdens het vasten ingenomen worden met olie als MCT C8, welke geen negatief effect heeft op het vasten.

Resveratrol zou eventueel ook ’s avonds ingenomen kunnen worden, om SIRT1 activatie eerder gedurende de nacht naar een hoger niveau te brengen. Dit lijkt eerder nuttig, wanneer iemand ’s avonds langer vast, dan ’s ochtends. Het ideale moment van inname is erg afhankelijk van iemands persoonlijke levensstijl. We hopen dat de informatie in dit artikel helpt bij het optimaliseren van jouw levensstijl. Wil je zeker weten dat jij onze voedingssupplementen op het optimale tijdstip inneemt? Voel je dan vrij om hierover contact op te nemen.

Elixir Life en SIRT1

De formules van Elixir Life zijn speciaal ontwikkeld om SIRT1 te activeren, met als doel om lichaamscellen gezond te houden. Doordat we ons eigen onderzoek doen en hiermee ver voorlopen op kennis waar onze concurrenten over beschikken, kunnen we de beste formules aanbieden binnen deze prijscategorie. 

Bij de ontwikkeling van onze producten hebben we aan alle beperkingen van doorsnee voedingssupplementen gedacht. We gebruiken voor onze producten ingrediënten van de hoogst mogelijke kwaliteit, die op een hoog percentage zijn gestandaardiseerd. Daarnaast gebruiken we ingrediënten die feilloos op elkaar aansluiten en elkaar ondersteunen.

ResveraShield is een uitstekend resveratrol supplement ter ondersteuning van de algehele gezondheid. Bright Mind is ons hoogwaardige curcumine product met een twist, bedoeld om de hersencellen gezond te houden. Strong Heart is ons paradepaardje, speciaal ontwikkeld om het cardiovasculaire systeem een boost te geven.

Literatuurlijst
  1. Hu, Y., Liu, J., Wang, J., & Liu, Q. (2011). The controversial links among calorie restriction, SIRT1, and resveratrol. Free Radical Biology and Medicine, 51(2), 250-256.

  2. Tillu, D. V., Melemedjian, O. K., Asiedu, M. N., Qu, N., De Felice, M., Dussor, G., & Price, T. J. (2012). Resveratrol engages AMPK to attenuate ERK and mTOR signaling in sensory neurons and inhibits incision-induced acute and chronic pain. Molecular Pain, 8, 1744-8069.

  3. Jiao, G. E., Yan, L. I. U., Qiang, L. I., Xia, G. U. O., Ling, G. U., Gui, Z., & Zhu, Y. P. (2013). Resveratrol induces apoptosis and autophagy in T-cell acute lymphoblastic leukemia cells by inhibiting Akt/mTOR and activating p38-MAPK. Biomedical and Environmental Sciences, 26(11), 902-911.

  4. Cantó, C., Jiang, L. Q., Deshmukh, A. S., Mataki, C., Coste, A., Lagouge, M., … & Auwerx, J. (2010). Interdependence of AMPK and SIRT1 for metabolic adaptation to fasting and exercise in skeletal muscle. Cell metabolism, 11(3), 213-219.

  5. Kanfi, Y., Peshti, V., Gozlan, Y. M., Rathaus, M., Gil, R., & Cohen, H. Y. (2008). Regulation of SIRT1 protein levels by nutrient availability. FEBS letters, 582(16), 2417-2423.

  6. Jang, S. Y., Kang, H. T., & Hwang, E. S. (2012). Nicotinamide-induced mitophagy event mediated by high NAD+/NADH ratio and SIRT1 protein activation. Journal of Biological Chemistry, 287(23), 19304-19314.

  7. Grolla, A. A., Miggiano, R., Di Marino, D., Bianchi, M., Gori, A., Orsomando, G., … & Angeletti, C. (2020). A nicotinamide phosphoribosyltransferase–GAPDH interaction sustains the stress-induced NMN/NAD+ salvage pathway in the nucleus. Journal of Biological Chemistry, 295(11), 3635-3651.

  8. Cohen, H. Y., Miller, C., Bitterman, K. J., Wall, N. R., Hekking, B., Kessler, B., … & Sinclair, D. A. (2004). Calorie restriction promotes mammalian cell survival by inducing the SIRT1 deacetylase. science, 305(5682), 390-392.

  9. Hayashida, S., Arimoto, A., Kuramoto, Y., Kozako, T., Honda, S. I., Shimeno, H., & Soeda, S. (2010). Fasting promotes the expression of SIRT1, an NAD+-dependent protein deacetylase, via activation of PPARα in mice. Molecular and cellular biochemistry, 339(1-2), 285-292.

  10. Shen, C., Dou, X., Ma, Y., Ma, W., Li, S., & Song, Z. (2017). Nicotinamide protects hepatocytes against palmitate-induced lipotoxicity via SIRT1-dependent autophagy induction. Nutrition Research, 40, 40-47.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *