Insulineresistentie en diabetes mellitus type 2

gewicht speelt een factor in insuline resistentie

Wat is insuline?

Insuline is een hormoon dat ervoor zorgt dat glucose (ook bekend als bloedsuiker) in het bloed beter wordt opgenomen door lichaamscellen, die glucose gebruiken als energie. Wanneer men eet, komt er glucose in de bloedbaan terecht. Als reactie hierop, produceert de alvleesklier insuline. Dankzij deze insuline daalt de bloedsuikerspiegel, doordat glucose uit het bloed zich naar de lichaamscellen verplaatst. Op deze manier reguleert insuline de bloedsuikerspiegel. Een stabiele bloedsuikerspiegel zorgt voor behoud van een stabiel energieniveau.

Wat is insulineresistentie?

Wanneer lichaamscellen niet goed reageren op insuline en hierdoor minder glucose opnemen, spreekt men van insulineresistentie. Als reactie op insulineresistentie zal de alvleesklier nog meer insuline gaan produceren, om met een hogere insuline stimulans de lichaamscellen toch glucose op te kunnen laten nemen. Wanneer de alvleesklier voldoende insuline aan kan maken om deze resistente lichaamscellen van glucose te voorzien, is het mogelijk dat iemand die zeer resistent is voor insuline toch een gezonde bloedsuikerspiegel heeft. Wanneer lichaamscellen bij een hoge insuline stimulans geen glucose meer opnemen, kan dit een bedreiging vormen voor de gezondheid.

Hoe ontstaat insulineresistentie en wat is de relatie met diabetes mellitus type 2?

Insulineresistentie ontstaat doordat lichaamscellen geen behoefte hebben aan nog meer energie, als reactie hierop zal de cel energie proberen te weren. Zo zullen vetcellen die hun maximale grootte hebben bereikt, opname van glucose blokkeren. Je kan het zien als een cel die op slot gaat, omdat het geen glucose meer nodig heeft. Als de alvleesklier niet genoeg insuline aan kan maken om lichaamscellen glucose op te laten nemen, blijft glucose in de bloedbaan stromen. Doordat glucose in de bloedbaan blijft circuleren, stijgt de bloedsuikerspiegel. Als insuline de bloedsuikerspiegel niet meer kan reguleren, heeft men verhoogde kans op het ontwikkelen van diabetes mellitus type 2 (ook suikerziekte of ouderdomssuiker genoemd).

Het aantal mensen met diabetes mellitus type 2 werd in 2017 op 425 miljoen geschat (1). Hiermee is diabetes mellitus type 2 voor veel mensen een probleem, tevens onstaat door de grootschaligheid van de ziekte een grote last voor ons zorgstelsel. Dit maakt het nuttig om onderzoek te doen naar diabetes mellitus type 2 en insulineresistentie, wat mogelijk leidt tot een verlaging van het aantal patiënten met deze ziekte én een lagere zorglast. Tevens wordt diabetes mellitus type 2 in verband gebracht met ernstige klachten onder COVID-19 patiënten, ten gevolge van het coronavirus (2).

Een verhoogde insulineresistentie geeft een verhoogde kans op het ontwikkelen van diabetes mellitus type 2.

Factoren die van invloed zijn op insulineresistentie

De mate waarin iemand kans heeft om insulineresistentie of diabetes mellitus type 2 te ontwikkelen, is afhankelijk van zowel omgevings- als genetische factoren. 

genen dna insuline resistentie diabetes
De rol van DNA komt pas echt tot uiting in combinatie met klinische factoren.

Genetische factoren

In Zweden en Finland werd middels een grootschalig onderzoek, gekeken naar het verband tussen genetische factoren en de invloed hiervan op het ontwikkelen van diabetes mellitus type 2 (3). Aan het begin van het onderzoek werden deelnemers gescreend, om deelnemers die reeds diabetes mellitus type 2 hadden ontwikkeld uit te sluiten van het onderzoek. 

In Zweden namen 16.061 deelnemers mee aan het onderzoek, in Finland waren dit er 2.770. Na een periode (mediaan) van zo’n 23,5 jaar (Zweden) en 24,8 jaar (Finland), ontwikkelde 2.201 van de totaal 18.831 deelnemers diabetes mellitus type 2 (11,7%).

 

Bij deelnemers werd aan de hand van bloedonderzoek bepaald of zij een genetische predispositie hadden om diabetes mellitus type 2 te ontwikkelen. Deelnemers werden onderverdeeld aan de hand van het aantal allellen, een variant van een bepaald gen. Deze allellen worden in verband gebracht met een genetische aanleg om diabetes mellitus type 2 te ontwikkelen. Wanneer deelnemers minder dan 12 van deze allellen hadden, werden zij onderverdeeld in de groep die minder kans had op het ontwikkelen van diabetes mellitus type 2. Terwijl deelnemers met meer dan 12 van deze risico allellen, werden onderverdeeld in de groep die een grotere kans heeft op het ontwikkelen van diabetes mellitus type 2. Eén van biologische verschillen die in verband werd gebracht met deze allellen, was het onvermogen van het lichaam om voldoende insuline aan te maken wanneer sprake is van insulineresistentie. Zie afbeelding 1 voor een weergave van het aantal deelnemers dat diabetes mellitus type 2 ontwikkelde én hoeveel van hen hier genetische aanleg voor had.

genetisch factoren ontwikkeling diabetes mellitus type 2
Afbeelding 1. Weergave van de relatie tussen glucosetolerantie en overleidenskans onder de deelnemers van het onderzoek, met een tussenperiode (mediaan) van 23,5 jaar (A) en 24,8 jaar (B).

Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat genetische risicofactoren wel degelijk een rol spelen, bij het ontwikkelen van diabetes mellitus type 2. Echter bleken deze genetische factoren op zich geen goede predictor te zijn, om iemands risico op het ontwikkelen van diabetes mellitus type 2 te ontwikkelen in te schatten. Dit bleek doordat een genetische predispositie pas echt tot uiting kwam, wanneer er klinische risicofactoren bij betrokken werden. Zo werd gevonden dat mensen met overgewicht én een familielid met diabetes mellitus type 2 bijna twee keer zoveel (1,95) risico hebben om diabetes te ontwikkelen, ten opzichte van mensen met overgewicht die geen genetische predispositie hebben om diabetes mellitus type 2 te ontwikkelen. 

Op basis van de resultaten concludeerden de onderzoekers dat het in kaart brengen van genetische factoren op zich, geen goede predictor is voor iemands kans op het ontwikkelen van diabetes mellitus type 2. Wel trokken zij de conclusie dat genetische factoren een goede predictor zijn, in combinatie met klinische factoren als overgewicht. Om die reden zou het nuttig zijn om genetische factoren op jonge leeftijd in kaart te brengen, om zo een betere inschatting te kunnen doen van iemands kans op het ontwikkelen van diabetes mellitus type 2 zodra er klinische factoren als overgewicht bij komen kijken.

Omgevingsfactoren: fysieke omgeving

Omgevingsfactoren en klinische risicofactoren zijn eigenlijk niet los van elkaar te zien. De omgeving stimuleert gedrag, dat leidt tot klinische risicofactoren als overgewicht. Denk hierbij aan een stedelijke omgeving, die niet uitnodigend is voor een dagelijkse wandeling. Ook factoren als luchtvervuiling spelen hierbij een rol.

In 2018 werd een meta-analytisch onderzoek gepubliceerd waarbij 60 onderzoeken werden beoordeeld (4). De onderzoekers vonden dat meer groene, openbare plekken en meer openbare plekken waar gewandeld kan worden correleert met een lagere prevalentie van diabetes mellitus type 2. In afbeelding 2 staat weergegeven hoe deze associtaties theoretisch gezien tot stand komen.

omgevingsfactoren insuline en diabetes type 2
Afbeelding 2: Weergave van het voorgestelde actiemechanisme van omgevingsfactoren op het ontwikkelen van diabetes mellitus type 2.

De onderzoekers veronderstellen dat de omgeving bepaald gedrag van mensen beïnvloedt, dit gedrag zou op zijn beurt weer leiden tot verhoogd risico om diabetes mellitus type 2 te ontwikkelen. Deze omgevingsfactoren zijn soms moeilijk naar onze wens aan te passen, maar mensen kunnen wel zelf kiezen hoe zij zich gedragen in hun omgeving.

Omgevingsfactoren: gedragsfactoren

In hetzelfde jaar (2018) als in het hierboven besproken onderzoek, werd een ander meta-analytisch onderzoek gepubliceerd waarin 86 onderzoeksartikelen werden geanalyseerd (5). In deze 86 onderzoeksartikelen is data verzameld met betrekking tot maar liefst 142 verschillende factoren, die mogelijk van invloed zijn op het ontwikkelen van diabetes mellitus type 2. Onder deze 142 factoren bevinden zich klinische factoren (waaronder overgewicht), leefstijl factoren (zoals veel televisie kijken), dieet (waaronder het nuttigen van suikers) en psychosociale factoren (waaronder socio economische status).

Van de 142 onderzochte factoren, werd bij 116 (82%) van deze factoren een associatie (p ≤ 0.05) gevonden met diabetes mellitus type 2. De onderzoekers beoordeelden de onderzoeken op omvang en effectgrootte. Voor een invloed van de volgende factoren werd overtuigend bewijs gevonden: Lage consumptie van volle granen, metabolisch gezonde obesitas, veel sedentair gedrag (veel zitten), lage naleving van een gezond voedingspatroon, hoog urinezuurgehalte, laag vitamine D gehalte, hoge consumptie van suikerhoudende dranken en blootstelling aan PM10 (fijnstof).

 

omgevingsfactoren insulineresistentie diabetes
We hebben weinig invloed op de hoeveelheid groen in de stad, maar kunnen er wel zelf voor kiezen minder televisie te kijken.

Een aantal andere factoren waarvoor ook een effect werd gevonden, werden gecategoriseerd als zeer suggestief. De volgende factoren werden geassocieerd met een verhoogd risico op diabetes mellitus type 2; lage educatieve status, zwangerschapsdiabetes, verhoogde consumptie van verwerkt vlees, metabolisch ongezonde obesitas, psoriasis, lage koffie consumptie (koffie heeft een gunstig effect), hoge systolische bloeddruk, metabool syndroom, veel televisiekijken, een grote heupomtrek, gewichtstoename bij volwassenen, hoge inname van heemijzer, roken, depressieve stoornis, bipolaire stoornis, hoge taillehoogte-verhouding, hoge tailleomtrek en een hoge taille-heupverhouding.

De onderzoekers concluderen dat men met een gezonde levensstijl, de kans om diabetes mellitus type 2 te ontwikkelen kan verlagen. In afbeelding 3 staat weergegeven welke associaties werden gevonden. 

invloed factoren diabetes type 2
Afbeelding 3: Weergave van factoren die worden geassocieerd met diabetes mellitus type 2 (hier aangeduid met T2DM). Afbeelding aangehaald van https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194127.g003.

Conclusie

Uit de besproken onderzoeken blijkt dat heel veel factoren met elkaar in verband staan. Zo komen genetische factoren meer tot uiting, zodra klinische factoren als gewichtstoename een rol spelen. Daarnaast zien we dat onze omgeving van invloed is op ons gedrag, dat geassocieerd wordt met insulineresistentie en diabetes mellitus type 2. Onze omgeving en onze genen passen we niet zo makkelijk aan, wel kunnen we ons gedrag aanpassen om ons risico op het ontwikkelen van diabetes mellitus type 2 te verminderen. 

Veel van deze factoren waar we zelf invloed op hebben, hebben te maken met krijgen van voldoende beweging en het hebben van een gezond voedingspatroon. Tevens kan voldoende beweging en een gezond voedingspatroon helpen om de insulineresistentie te verlagen, wat een positief effect heeft op ons energieniveau. Met voldoende beweging en een gezond voedingspatroon kan men dus de kans op het ontwikkelen van diabetes mellitus type 2 verlagen, én zich gelijkertijd fitter voelen dankzij een betere energiebalans.

Verlagen van de insulineresistentie

Het belang van een gezond gewicht

Bij overgewicht is het nuttig om eerst een gezond gewicht te bereiken. Bij een BMI van 18,5 tot 25 spreekt men van een gezond gewicht (6). Houd er echter wel rekening mee dat het BMI niet de enige factor is aan de hand waarvan kan worden bepaald hoe gezond iemand is, zo speelt bijvoorbeeld ook iemands vetpercentage een rol. Iemand met een laag vetpercentage, maar een hoog gewicht, heeft waarschijnlijk minder buikomvang dan iemand met hetzelfde BMI, maar een hoger vetpercentage.

 

Het belang van beweging

Door voldoende te bewegen, worden spiercellen gevoeliger voor insuline. Zo is de insuline sensitiviteit tot 72 uur nadat iemand heeft gesport, verhoogd (7). Regelmatig sporten zorgt voor adaptaties in spiercellen, die spiercellen gevoeliger maken voor insuline (8). Hierdoor is het lichaam beter in staat om ook wanneer er even niet wordt gesport, toch goed energie te reguleren.

Het belang van een goed voedingspatroon

Een gezond voedingspatroon kan helpen bij het reguleren van insuline sensitiviteit. Zo kunnen periodes van vasten, of periodes van calorie restrictie helpen om de insuline sensitiviteit te verhogen (Mattson 2005). Lees hier meer over hoe je door middel van aanpassingen in levensstijl fitter kunt worden.

Rol van voedingssupplementen en/ of medicatie

Resveratrol kan helpen om de insuline gevoeligheid te verhogen bij mensen met diabetes mellitus type 2 (9). Voor dit onderzoek werden deelnemers die gediagnosticeerd waren met diabetes mellitus type 2 willekeurig onderverdeeld in twee groepen, waarbij de ene groep 10 mg resveratrol per dag kreeg en de controle-groep een placebo ontving. Na vier weken bleek een signifcant verschil in insulineresistentie, ten gunste van de groep die 10 mg resveratrol per dag ontving. Niet alleen bepaalde kruidenextracten, maar ook metformine (een medicijn dat vaak wordt voorgeschreven aan patiënten met diabetes mellitus type 2) kan een positief effect hebben op insuline gevoeligheid (10).

voeding dieet diabetes insuline resistentie
Een goed voedingspatroon vormt de basis van een gezond lichaam

Elixir Life en insulineresistentie

Van resveratrol is aangetoond dat het de insuline sensitiviteit al met 10 mg per dag kan verbeteren, bij patiënten die zijn gediagnosticeerd met diabetes mellitus type 2. ResveraShield is een uitstekend resveratrol supplement ter ondersteuning van de algehele gezondheid. Strong Heart is ons resveratrol product dat speciaal is ontwikkeld om het cardiovasculaire systeem een extra boost te geven. Beide supplementen gaan uitstekend samen met Bright Mind, ons hoogwaardige curcumine product met als doel de hersenen te beschermen. 

Literatuurlijst

  1. Huebschmann, A. G., Huxley, R. R., Kohrt, W. M., Zeitler, P., Regensteiner, J. G., & Reusch, J. E. (2019). Sex differences in the burden of type 2 diabetes and cardiovascular risk across the life course. Diabetologia, 1-12.
  2. Hu, Y., Sun, J., Dai, Z., Deng, H., Li, X., Huang, Q., … & Xu, Y. (2020). Prevalence and severity of corona virus disease 2019 (COVID-19): A systematic review and meta-analysis. Journal of Clinical Virology, 104371.
  3. Lyssenko, V., Jonsson, A., Almgren, P., Pulizzi, N., Isomaa, B., Tuomi, T., … & Groop, L. (2008). Clinical risk factors, DNA variants, and the development of type 2 diabetes. New England Journal of Medicine, 359(21), 2220-2232.
  4. Dendup, T., Feng, X., Clingan, S., & Astell-Burt, T. (2018). Environmental risk factors for developing type 2 diabetes mellitus: a systematic review. International journal of environmental research and public health, 15(1), 78.
  5. Bellou, V., Belbasis, L., Tzoulaki, I., & Evangelou, E. (2018). Risk factors for type 2 diabetes mellitus: An exposure-wide umbrella review of meta-analyses. PloS one, 13(3), e0194127.
  6. Aangehaald op 25-07-2020, van https://www.cdc.gov/healthyweight/index.html
  7. Way, K. L., Hackett, D. A., Baker, M. K., & Johnson, N. A. (2016). The effect of regular exercise on insulin sensitivity in type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Diabetes & metabolism journal, 40(4), 253-271.
  8. Wagenmakers, A. J., Wojtaszewski, J. F., & Richter, E. A. (2006). Effects of acute exercise and training on insulin action and sensitivity: focus on molecular mechanisms in muscle. Essays in biochemistry, 42, 31-46.
  9. Mattson, M. P., & Wan, R. (2005). Beneficial effects of intermittent fasting and caloric restriction on the cardiovascular and cerebrovascular systems. The Journal of nutritional biochemistry, 16(3), 129-137.
  10. Bruckbauer, A., & Zemel, M. B. (2013). Synergistic effects of metformin, resveratrol, and hydroxymethylbutyrate on insulin sensitivity. Diabetes, metabolic syndrome and obesity: targets and therapy, 6, 93.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *